Klauzula informacyjna w Szkole Podstawowej im. LeśnikówPolskich w Gębicach:   ZAŁĄCZNIKSzanowni Państwo

 

Szkoła Podstawowa w Gębicach, jako podmiot sektora finansów publicznych podejmuje działania wynikające z przepisów o samorządzie gminnym oraz systemie oświaty oraz realizuje inne zadania ustawowe i statutowe. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka są przetwarzane w formie tradycyjnej oraz elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Zgodnie z art. 4 ust. pkt. 7 RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Gębicachreprezentowana przez Dyrektora SP- Kierownika Jednostki. Dokumenty zawierające dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa. 

 

Przetwarzane dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona Pani/Pana zgoda. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Ponadto informuję, że nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Szkole Podstawowej w Gębicach realizuje Inspektor Danych Osobowych e-mail: kontakt@smart-standards.com lub jmrowicka@poczta.onet.pl, tel. 602 241 239. 

 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści  danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Bliższe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu kontrolnego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka narusza obowiązujące przepisy.

 

 

 

 

UWAGA

 

Szkoła Podstawowa w Gębicach przetwarza dane osobowe na następującym/ch portalu/ach społecznościowym/ch:

                 

o  ………………………………………………………………………………………………………………., 

 

 

 

co oznacza  automatyczne przetwarzanie danych oraz ich profilowanie przez właściciela portalu oraz przekazywanie danych osobowych tj. np. wizerunek - udostępnionych na tym portalu/ach - do Państw Trzecich (poza obszar UE).

                     

 

Administrator

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony