Drodzy Uczniowie!

W związku z obecną sytuacją w naszym kraju związaną ze stanem epidemicznym  pedagog oraz psycholog  nie mogą realizować swoich zadań i obowiązków wobec Was tak jak zwykle na terenie szkoły. Niemniej jednak w trosce o Was jak zawsze służymy Wam swoją radą i pomocą.

Potrzebujecie pomocy, porady, jest Wam źle – napiszcie do Nas przez e-dziennik. Z pewnością odpiszemy lub zadzwonimy!


Pedagog szkolny                                                                                         Psycholog

 

Monika Rzysko                                                                                          Natalia Deruchowska


Psycholog szkolny

 

Mgr Natalia  Deruchowska

e-mail : psychologebice@onet.pl

tel. (48) 606744036

konto Skype  live:natalia.deruchowska


W okresie zamknięcia szkół psycholog szkolny jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli codziennie  pod numerem telefonu lub poprzez pocztę elektroniczną .

Dodatkowo oferujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom  możliwość konsultacji, rozmów i poradnictwa psychologicznego w formule zdalnej przy wykorzystaniu platformy Skype. Psycholog szkolny pełni dyżur w każdy czwartek w godzinach od 9.30 do 15.30.

Do zadań psychologa szkolnego należy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspieranie rodziców w rozwiązywaniu sytuacji trudnych. Wszystkie powyższe zadania są możliwe do realizacji w formule pracy zdalnej i w takiej formie będą realizowane do momentu ponownego otwarcia szkół .

Harmonogram pracy 


Marzec 2020

 • 26.03 czwartek

 

 

 

 

 

Kwiecień 2020

 • 2.04   czwartek
 • 9.04   czwartek
 • 16.04  czwartek
 • 23.04 czwartek
 • 30.04 czwartek

Maj 2020

 • 7.05  czwartek
 • 14.05 czwartek
 • 21.05 czwartek
 • 28.50 czwartek


Link do instalacji oprogramowania Skype

https://www.skype.com/pl/get-skype/

 

Serdecznie zapraszam do kontaktu i jestem do dyspozycji

 


Mgr Natalia Deruchowska                

 e-mail : psychologebice@onet.pl    tel. 606744036

Psycholog szkolny jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach 9.30-15.30 w czwartki.  Gabinet psychologa szkolnego mieści się parterze budynku Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach.  

 

Zadania psychologa szkolnego

Zadania psychologa szkolnego określone zostały w rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. Obejmują one :

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

(fragment z Rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 r. )

 

 

Uczeń  u psychologa

Z psychologiem szkolnym możesz  rozmawiać o problemach na które napotykasz w swoim życiu. Ze względu na Kodeks Etyczny zawodu psychologa  temat i treść rozmowy objęte są tajemnicą , możesz zatem czuć  się bezpiecznie,  poruszając nawet bardzo trudne dla was tematy….

Do moich zadań należy :

 • wspieranie Cię w rozwiązywaniu  Twoich problemów

 • wspieranie Cię w  umiejętności budowania mocnych stron 

 • wspieranie Cię poprzez dostarczanie wiedzy potrzebnej do Twojego rozwoju

   Materiały dla ucznia :

 

Rodzic u psychologa

Zadaniem psychologa szkolnego jest wspieranie rodziców w procesie wychowywania i wspierania rozwoju Państwa dziecka. W związku z tym, jestem do  Państwa dyspozycji i służę pomocą w rozwiązywaniu problemów jakie Państwo możecie napotkać w tym procesie.

Ponieważ praca z uczniem wymaga często współpracy ze strony rodzica , zdarzać się tez będzie, że będę prosić Państwa o  np. o rozmowę czy współpracę. Mam nadzieję, że mogę  na to liczyć.

Materiały dla rodzica :

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony