Pielęgniarka szkolna

            mgr Hanna Budek

            tel.   503113422

           Czas pracy:

           środa    8 00 - 10.00

           piątek   8 30-  14.00

 

 


 „Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez zdrowia”

 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną

 

1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta

2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.

3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

5. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.

6. Edukacja zdrowotna  w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.

7. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.

8. Współpraca z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno - epidemiologiczną.

 

Nieodłącznym elementem  świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pielęgniarkę szkolną jest edukacja zdrowotna uczniów. Realizacja tego zadania dotyczy zarówno poziomu indywidualnego- pracy z pojedynczymi uczniami i ich rodzicami jak również edukacji dla grup uczniów.

 


 

Na początku roku szkolnego  w gabinecie pielęgniarki zważono plecaki  wszystkim uczniom w szkole. Po analizie dokonanych pomiarów okazało się ze wielu uczniów nosi przeciążone plecaki co może skutkować wystąpieniem wad postawy.

 

 

 

W kl IIISP przeprowadzono szkolenie z zakresu  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

{foto5944}

 

Wręczenie certyfikatów uczestnikom szkolenia.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony