KSZTAŁCENIE ZDALNE

KOCHANI UCZNIOWIE, DRODZY RODZICE!!!

  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach informuje, że na podstawie Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od poniedziałku, 30 listopada 2020r. do 22 grudnia 2020 r. zostaje przedłużony okres zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Zatem uczniowie  wszystkich klas w naszej szkole  będą się uczyć do 22 grudnia 2020 r. zdalnie.

Zajęcia zdalne będą odbywały się nadal według planu lekcji. W kształceniu online wykorzystywana będzie platforma MS Teams. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Przypominam, że frekwencja ucznia na zajęciach ma wpływ na jego klasyfikację z przedmiotu. Konsultacje z Rodzicami odbywają się zgodnie z planem Dyżurów Online (zakładka Kącik dla Rodziców oraz Kącik Przedmiotowy).

Uczniowie klas VIII mogą korzystać z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych na podstawie indywidualnych ustaleń z uczącymi nauczycielami.

Zgodnie z Kalendarzem Roku Szkolnego 2020/2021 zimowa przerwa świąteczna trwać będzie [i]od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Natomiast ferie zimowe rozpoczną się od 4 stycznia 2021 r. i potrwają do 17 stycznia 20201 r.  Na zajęciach stacjonarnych w szkole spotkamy się
w poniedziałek 18 stycznia 2021 r.

    Jednocześnie powiadamiam, że Sekretariat szkoły będzie czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 12.00 z wyjątkiem przerwy świątecznej. Ze względu na obowiązujące w szkole Procedury BHP w czasie pandemii, proszę Państwa o kontakt telefoniczny z sekretariatem 67 255 14 21;
e-mail: splp@splpgebice.pl; e-dziennik; lub listowny.

 

 

                                                                     Beata Maszewska

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

  

Opublikowano: 26 listopada 2020 17:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 95

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony