PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z NOWĄ ERĄ

W dniach 18,19 i 20 listopada 2020 r. odbył się w naszej szkole Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Nową Erą. Przystąpiło do niego 21 uczniów z obecnej klasy VIII. Tegoroczna formuła próbnego egzaminu przystawała w pełni do czasu, w którym przyszło się uczniom z nim zmierzyć-w dobie nauki zdalnej, z uwagi na bezpieczeństwo dzieci oraz komisji egzaminacyjnych, odbywał się ononline za pośrednictwem platformy TEAMS. Pozostałe elementy nie uległy zmianie. Egzamin składał się z 3 części- pierwszego dnia, w środę o godzinie 9:00 uczniowie napisali test z języka polskiego, kolejnego dnia o tej samej porze rozwiązywali zadania z matematyki zaś ostatniego dnia -z wybranego języka obcego nowożytnego(język angielski/język niemiecki). Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych oraz arkusze egzaminacyjne w formie pdf, zostały pobrane ze strony wydawnictwa i przesłane uczniom, którzy rozwiązywali zadania w domu w czasie rzeczywistym, równym temu, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie właściwym(język polski 120 minut, matematyka 100 minut, języki obce 90 minut). Przebieg egzaminu nadzorowany był przez komisje egzaminacyjne, które czuwały zarówno nad samodzielnością pracy uczniów, monitując ich działania, jak i pomagając w razie problemów technicznych. W zależności od rodzaju sprzętu komputerowego, jakim dysponowali uczniowie, rozwiązaniazadań testowych przesyłane były w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, na przykład w pliku w edytorze tekstów lub na wydruku(karta pracy/arkusz). Uczniowie, którzy nie posiadają, drukarki mogli rozwiązywać zadania na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania, by następnie wysłać je nauczycielowi w formie pliku jpg.

Egzamin ósmoklasisty obejmował wymagania określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII. Sprawdzał, w jakim stopniu uczniowie opanowali wiadomości i nabyli umiejętności z wyżej wymienionych przedmiotów egzaminacyjnych, miał też na celu zapoznanie ich z formułą testu. Uczniowie nie tylko ćwiczyli rozwiązywanie testu, lecz również radzenie sobie ze stresem egzaminacyjnym, presją czasu oraz systemem informatycznym, za pośrednictwem którego egzamin się odbywał. Może zdarzyć się bowiem, iż w przypadku przeciągającej się pandemii, właściwy egzamin odbędzie się również w formie zdalnej.

Próbny egzamin ósmoklasisty odbył się wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Pozwoli on w pewnym stopniu zidentyfikować wiadomości i umiejętności, które zostały opanowane zadawalająco oraz te, które wymagają jeszcze doskonalenia.

Pamiętajmy, iż egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin jest jednak bardzo ważny - od jego wyników zależy, czy uczeń dostanie się do wybranej szkoły średniej

 

Opublikowano: 22 listopada 2020 20:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 682

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony