KSZTAŁCENIE ZDALNE

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!!!

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach informuje, że na podstawie Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku, 9 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.Jednocześnie, do 29 listopada 2020r. przedłużony zostaje okres zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Zatem uczniowie  wszystkich klas w naszej szkole do 29 listopada 2020r. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

     Przypominam, że zajęcia zdalne będą odbywały się według planu lekcji. W kształceniu online wykorzystywana będzie platforma Microsoft 365 Teams. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Konsultacje z Rodzicami odbywają się zgodnie z planem Dyżurów Online (zakładka Kącik dla Rodziców).

Uczniowie klas VIII mogą korzystać z konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z uczącymi nauczycielami.

    Jednocześnie powiadamiam, że Sekretariat szkoły będzie czynny od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 12.00.

Ze względu na obowiązujące w szkole Procedury BHP w czasie pandemii, proszę Państwa o kontakt telefoniczny z sekretariatem 67 255 14 21; e-mail: splp@splpgebice.pl; e-dziennik; lub listowny.

 

 

 

                                                                                   Beata Maszewska

                                                                                     Dyrektor Szkoły

Opublikowano: 06 listopada 2020 16:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 163

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony