PATRONAT NAD OBELISKIEM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH ZWIĄZANYCH Z GĘBICAMI

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś Gębice” zwróciło się z prośbą do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach p. Beaty Maszewskiej o objęcie przez szkołę patronatu nad pamiątkowym obeliskiem, umiejscowionym w obrębie pięknie odnowionego parku przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Gębicach.

7 kwietnia ubiegłego roku, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, poczet sztandarowy oraz przedstawiciele społeczności szkolnej uczestniczyli w uroczystości odsłonięcia obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą Powstańcom Wielkopolskim związanym z Gębicami. Ponieważ w ostatnich latach nastąpił wzrost społecznego zainteresowania dziejami Powstania Wielkopolskiego, wielu okolicznych mieszkańców, sięgając do rodzinnych korzeni, odkrywa i dokumentuje fakt uczestniczenia przodków w zwycięskim zrywie niepodległościowym 1918/1919 roku, przywołując tradycje i wartości zrodzone w tamtych latach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, z dumą i radością przyjęliśmy ten honorowy obowiązek nie tylko dla nas patriotyczny, ale i osobisty, bowiem na pamiątkowej tablicy umieszczonej w kamieniu, uczniowie naszej szkoły odnaleźć mogą nazwiska swoich dziadków i pradziadków. Kultywowanie pamięci o nich niewątpliwie przyczyni się do popularyzowania wśród młodego pokolenia wartości, które przyświecały bohaterskim czynom i życiu Powstańców. Historia naszej miejscowości sięgająca 1381 roku wskazuje na silnie ugruntowany opór mieszkańców przeciw próbom zniewolenia i germanizacji, zwłaszcza po III rozbiorze Polski, kiedy to nastąpił masowy napływ ludności pruskiej. Jednak mimo licznych represji, władze pruskie nie zdołały wygnać z Gębic wszystkich polskich rodzin. W latach okupacji zatwierdzoną urzędowo nazwą wsi była „Gembitz”. W swej pierwotnej nazwie miejscowość ponownie wróciła do Polski dopiero po Powstaniu Wielkopolskim trwającym od 27 grudnia 1918 roku do 16 lutego 1919 roku.

Szkoła od lat organizuje konkursy, wystawy i apele okolicznościowe poświęcone krzewieniu wiedzy i kultywowaniu pamięci o zwycięskim Powstaniu, w wyniku którego do Macierzy powróciły ziemie stanowiące kolebkę państwa polskiego. Działania wychowawcze szkoły ukierunkowane na wychowanie dzieci i młodzieży do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, doskonale wpisują się w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa, zaś aktywny i czynny udział w pielęgnowaniu miejsc pamięci to najlepsza lekcja patriotyzmu dla naszych uczniów.

 

 

 

Opublikowano: 06 października 2020 19:55

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

patronat_nad_obeliskiem.docx [13.19 KB]

Wyświetleń: 181

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony