UWAGA - KOMUNIKAT COVID-19

 

SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE,

KOCHANI UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE!!! 

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Wójta Gminy Czarnków oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach zawiesza na czas oznaczony w okresie od 07 września 2020 r.  do 11 września 2020 r.  prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej na terenie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich
w Gębicach w całej szkole.

 

Zadania Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394) – głównie w oparciu o portal Teams Office 365.

 

 

 

Beata Maszewska

 

Dyrektor Szkoły


 

Załącznik nr 1

Zarządzenie Dyrektora Szkoły

Załącznik nr 2

Konsultacje


Opublikowano: 06 września 2020 13:54

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zarzadzenie_dyrektora_online_1.rtf [64.5 KB]

harmonogram_konsultacji_7_wrzesnia_2020.docx [30.34 KB]

Wyświetleń: 83139

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony