KONSULTACJE DLA UCZNIÓW

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach informuje, że zgodnie z wytycznymi MEN w szkole zostają uruchomione od 25 maja 2020 r. konsultacje dla uczniów klas VIII, natomiast od 1 czerwca 2020 r. dla uczniów klas V-VII. Przypominam, że na zajęcia przychodzą tylko uczniowie, którzy złożyli pisemne zgłoszenie podpisane przez rodzica (bezpośrednio lub przez e-dziennik). Oprócz wcześniej oddanego zgłoszenia uczeń przynosi ze sobą również oświadczenie podpisane przez rodzica- druk tego oświadczenia został zamieszczony poniżej w Załączniku nr 1. Podczas konsultacji obowiązują te same procedury bezpieczeństwa, które dotyczą uczniów klas I-III, wyjątek stanowi możliwość przychodzenia ucznia do szkoły samodzielnie zgodnie z zapisami art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), gdy dziecko osiągnęło wiek co najmniej 10 lat. W przypadku, jeśli uczeń nie może wziąć udziału w konsultacjach z różnego powodu rodzic zobowiązany jest powiadomić nauczyciela przedmiotu na dzień przed wyznaczonym terminem konsultacji. Wszystkie konsultacje odbywają się na pierwszym piętrze budynku szkolnego w salach 7, 8 oraz 9. Wskazanym jest, aby uczniowie przemieszczali się w szkole wyznaczonymi taśmami drogami oraz zajmowali w salach wyłącznie oznaczone miejsca.

                                                                                                                         Beata Maszewska

                                                                                                                         Dyrektor Szkoły

 

 

Opublikowano: 25 maja 2020 21:45

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Załącznik nr 1 Oświadczenie rodziców- konsultacje [33.69 KB]

Załącznik nr 2 Plan konsultacji dla uczniów klasy VIII [14.48 KB]

Załącznik nr 3 Plan konsultacji dla uczniów klasy V-VII [14.96 KB]

Wyświetleń: 212

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony