PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GĘBICACH

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach informuje, że zgodnie
z komunikatem MEN z dnia 14 maja 2020 r., od dnia 18 maja 2020 r. istnieje możliwość skorzystania przez uczniów z rewalidacji na terenie szkoły, natomiast od 25 maja 2020 r. z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki.  Bardzo proszę
Państwa o rozważne decyzje w tym względzie.

Aby zadbać o szczególne bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie szkoły, zarówno dzieci jak i pracowników, zostały opracowane PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki w kl. I-III szkoły podstawowej, w bezpośrednim kontakcie dziecka z osobą prowadzącą te zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19  (załącznik

nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 26/2019/2020)

Bardzo proszę o zapoznanie się z treścią obowiązujących w naszej szkole procedur,
w tym z oświadczeniem o zamiarze korzystania z zajęć na terenie szkoły, potwierdzeniem przyjęcia obowiązujących w szkole zasad, wnioskiem na umożliwienie udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki oraz ze zgodą na pomiar temperatury (w załączeniu).

 

Beata Maszewska

                                                                                                                                                         Dyrektor Szkoły

 

Opublikowano: 21 maja 2020 21:51

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

procedury_bezpieczenstwa_w_czasie_pandemii_w_sp_gebice.docx [15.02 KB]

2oswiadczenia_rodzicow.docx [34.37 KB]

1_wejscie_ucznia_do_szkoly.docx [51.6 KB]

2_wyjscie_dziecka_ze_szkoly.docx [38.16 KB]

3_przebywanie_ucznia_w_szkole.docx [56.65 KB]

4_organizacja_zajec.docx [103.1 KB]

5_uczen_z_objawami_covid.docx [35.87 KB]

6_pracownik_z_objawami_covid.docx [43.75 KB]

Wyświetleń: 211

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony