CZEŚĆ POWSTAŃCOM WIELKOPOLSKIM

Wszystkim Tym, którym w sercach
Nie wygasła miłość Ojczyzny -
Wszystkim Tym, co nie dali się zwieść -
Tym - co odnieśli krwawe blizny -
I tym - co polegli... Cześć!
Tym - co chwycili za broń -
Tym - co nie stracili nadziei -
Tym - co szli i walczyli - jak lew -
Tym - co ranami okryci pomarli -
Tym - co byli jak gniew boży
I Tym - których dumna postawa
We wrogach budziła strach.

W długim procesie odzyskiwania przez naszą Ojczyznę niepodległości zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918/1919 odegrało ważną rolę, przez co stanowi jedną z najchlubniejszych kart historii naszego kraju. Dzieje powstańczego zrywu Wielkopolan dokumentują i ocalają od zapomnienia pomniki, mogiły powstańcze, tablice pamiątkowe.

Każda mała Ojczyzna ma swoich bohaterów, którzy złożyli dar najcenniejszy, dar swojego życia na ołtarzu Wolności Ojczyzny, wolności naszej miejscowości - naszej małej Ojczyzny.

W Gębicach, w centrum wsi, z inicjatywy Stowarzyszenia „Przyjazna wieś Gębice” oraz Rady Sołeckiej Wsi Gębice, postawiono obelisk z tablicą pamiątkową, który będzie naoczną pamiątką o tych, którzy nie szczędzili życia i zdrowia dla osiągnięcia zamierzonego celu, jakim było odzyskanie wolności.

7 kwietnia 2019 roku, po mszy świętej w intencji Ojczyzny, dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia obelisku. Na tej wyjątkowej uroczystości zgromadzili się mieszkańcy sołectwa Gębice oraz okolicznych miejscowości. Licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: Poseł na Sejm RP pani Minister Andżelika Możdżanowska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Posła na Sejm RP – pan Grzegorz Piechowiak, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pan Michał Zieliński, Przewodniczący Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pan Wiesław Maszewski, Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki pan Feliks Łaszcz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czarnków pan Janusz Wielgosz, Wójt Gminy Czarnków pan Bolesław Chwarścianek, Wójt Gminy Chodzież pani Kamila Szejner, Radna Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego pani Izabela Bobińska, Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Czarnkowie pani Wirginia Kryka, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile pan Damian Szcześniak, Proboszcz parafii Gębice-Huta Ksiądz Kanonik Sławomir Wasiela, Prezes Czarnkowskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 pan Tadeusz Stachowski, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych „Nasz Dom” siostra Wiesława Kowalska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej pani Magdalena Modrak-Czerniewska, Przedstawiciel Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gębicach pan Kamil Szcześniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach pani Beata Maszewska wraz z nauczycielami i przedstawicielami uczniów, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach pani Alicja Kasperczak, Dyrektor Publicznego Przedszkola w Gębicach pani Maria Smal, Dyrektor Prywatnego Przedszkola „Mali Odkrywcy” w Gębicach pani Monika Radunz-Garkowska, Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna wieś Gębice” pan Jerzy Szcześniak, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gębicach pan Ireneusz Fręśko, właściciele Zakładu Kamieniarskiego „Granit” państwo Lucyna i Bogdan Nowakowie (wykonawcy obelisku), przedstawiciele Rady Sołeckiej Sołectwa Gębice oraz Sołtysi i Przewodniczący Kół Gospodyń Wiejskich z sąsiednich wiosek.

Odsłonięcia obelisku, na którym widnieją nazwiska Powstańców Wielkopolskich związanych z Gębicami, wśród których znaleźli się: Czarnecki Edmund, Dreger Ignacy, Dreger Józef, Górski Marian, Huciński Franciszek, Jur Tadeusz, Kaseja Józef, Korzeniewski Kazimierz, Kulwas Józef, Kwiatkowski Jan, Kwiatkowski Jan, Paliszewski Bolesław, Pituła Władysław, Sołtysiak Bartłomiej, Wendtland Teodor, Winiecki Andrzej, dokonały pani Minister Andżelika Możdżanowska oraz pani Eugenia Szczerba – wnuczka Powstańca Wielkopolskiego Bartłomieja Sołtysiaka. Obelisk poświęcił ksiądz kanonik Sławomir Wasiela. Po złożeniu kwiatów przez liczne delegacje odczytano akt erekcyjny, pod którym swoje podpisy złożyli wszyscy zaproszeni goście.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała pani Minister Andżelika Możdżanowska, która wraz posłem panem Grzegorzem Piechowiakiem, złożyła na ręce pana sołtysa wsi Gębice Janusza Wielgosza gratulacje w związku z krzewieniem pamięci o regionalnych bohaterach oraz przekazała mu flagę narodową, która pochodzi z limitowanej serii wydanej przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Podsumowaniem uroczystości był krótki koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu muzyków z Czarnkowskiej Orkiestry Dętej oraz zaproszenie do Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach na spotkanie z panią Minister Andżeliką Możdżanowską, podczas którego swoje talenty zarówno artystyczne jak i kulinarne reprezentowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu chodzieskiego, obornickiego oraz czarnkowsko-trzcianeckiego.  Na zakończenie spotkania pani Minister Możdżanowska skierowała słowa podziękowania do Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach  pani Beaty Maszewskiej podkreślając ogromne zaangażowanie w rozwój polskiej oświaty. Na ręce dyrektora została przekazana również flaga narodowa z limitowanej serii.

 

Opublikowano: 10 kwietnia 2019 00:01

Kategoria: Aktualności

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE OBELISKA W GĘBICACH W 100 ROCZNICĘ POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Wyświetleń: 279

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony