REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „BEZPIECZNY INTERNET”

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez przygotowanie plakatu plastycznego.

 

II. REGULAMIN KONKURSU

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV-VII oraz gimnazjum.
 2. Konkurs rozpoczyna się 12 marca 2018 r. i trwa do 28 marca 2018 r. (wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu podczas apelu wychowawczego). Pracę należy składać w gabinecie pedagoga.
 3. Do konkursu należy składać prace indywidualne przedstawiające plakat związany                       z bezpieczeństwem w Internecie.
 4. PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:

-  Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka oraz inne do wyboru przez uczestnika konkursu (nie aprobujemy gotowych/wydrukowanych tekstów/zdjęć)

Treść nawiązująca do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni-   Format prac plastycznych nie mniejszy niż A2

-  Hasło propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu

 1. Pracę  należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza autor.
 2. Złożone w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

-  Oryginalne hasło

-  Nakład pracy

-  Kreatywność

-  Ogólne wrażenie artystyczne

 1. Prace  złożone na konkurs nie mogą naruszać prawa (dokonanie plagiatu), a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.
 2. W konkursie udział brać mogą wyłącznie prace do tej pory niepublikowane
  i nienagradzane.
 3. Prace podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów. Jury dokonuje oceny po zakończeniu terminu składania plakatów. Spośród złożonych prac Jury wybierze po trzy prace z każdej kategorii wiekowej (I kategoria- kl. IV-VI, II kategoria kl. VII i gimnazjum).  

 

 

Organizatorzy:

Pani Agnieszka Kuchta

Pani Monika Rzysko

 

Opublikowano: 12 marca 2018 17:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 481

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony