„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE” – PROGRAM PROFILAKTYKI ANTYNIKOTYNOWEJ

W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego klasa I b, w ramach godzin wychowawczych, realizowała program profilaktyki antynikotynowej pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” prowadzony przez pielęgniarkę szkolną panią Hannę Budek.

Celem zajęć było nie tylko uświadomienie szkodliwości palenia tytoniu, ale również udzielenie wskazówek, jak radzić sobie w różnych sytuacjach. Poruszane tematy wyjaśniały pojecie asertywności, komunikacji międzyludzkiej, akceptacji siebie i pozytywnego myślenia.

Program składał się z 5 zajęć warsztatowych:

1. Poznajmy się bliżej.

2. Laboratorium ciała.

3. Naucz się mówić „NIE”

4. Znajdź właściwe rozwiązanie.

5. Uwierz w siebie.

Zajęcia rozpoczęły warsztaty integrujące grupę. Uczniowie poprzez różnorodne działania uzasadniali i wzmacniali postawy zobowiązujące do niepalenia. Poznali funkcjonowanie ludzkiego organizmu i jego potrzeby, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Uczyli się rozpoznawać swoje zachowania oraz uświadamiać mechanizmy nacisku grupowego wraz ze sposobami odmowy. Nazywali odczucia przeżywane w sytuacjach trudnych, mechanizmy powstawania konfliktów oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Wzmacniali poczucie własnej wartości poprzez budowanie pozytywnego obrazu siebie i rozwijali ważne umiejętności w kontaktach z ludźmi. Program został zrealizowany poprzez różnorodne formy: pięć zajęć warsztatowych przeprowadzonych w odstępach tygodniowych, projekcje prezentacji multimedialnych, prelekcje, pogadanki, układanie i rozwiązywanie krzyżówek tematycznych itp.

Efektem realizacji programu jest przyswojenie przez uczniów wiedzy o tym, że nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem; palenie tytoniu pociąga za sobą przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne; oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia; zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości; wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina, rówieśnicy i środki masowego przekazu, większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali, reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież; każdy może skutecznie oprzeć się presji palenia; sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

Opublikowano: 12 czerwca 2017 18:34

Kategoria: Aktualności

Warsztaty profilaktyki antynikotynowej cz. I "Poznajmy się bliżej" klasa Ib

Wyświetleń: 524

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony