Młodzieżowa Rada Gminy

Młodzieżowa Rada Gminy

W dniu 21 października 2014 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie odbyła się konferencja  pt, „Gmina Czarnków – społecznie odpowiedzialne terytorium”, której organizatorami byli Wójt Gminy Czarnków oraz Kierownik GOPS. Jednym z wielu tematów prezentowanych podczas spotkania było przybliżenie projektu o nazwie „Uniwersytet Obywatelski w Czarnkowie”. Do studentów ww. uniwersytetu oprócz osób dorosłych zaproszeni zostali m.in. uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół w Gębicach: Wojciech Mendyk, Sara Chestkowska, Kornelia Jurgiel, Dawid Korzeniewski, Stanisław Piotr, Paweł Pietrzak, Piotr Wolniewicz, Cyryl Łukasiak, którzy pod opieką p. Beaty Maszewskiej i p. Jolanty Jur aktywnie uczestniczyli w dyskusji prowadzonej przez p. Lidię Węsierską. Gimnazjaliści będą pracowali na rzecz utworzenia  Młodzieżowej Rady Gminy, której zadania będą dotyczyły przede wszystkim upowszechnienia idei samorządności wśród młodzieży oraz zwiększenia ich aktywności, a także kształtowania poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego. Życzymy powodzenia w kształtowaniu i utrwalaniu postaw demokratycznych oraz wyrabianiu umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach społecznych.

 

Opublikowano: 23 października 2014 17:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1308

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony