ROK SZKOLNY 2018/2019

 


 

INAUGURACJA KAMPANII EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNEJ „Narkotyki i dopalacze zabijają”

 

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, którą w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim w dniu 3 marca 2019r. Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie we współpracy ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Czarnkowie zainaugurowała w naszej szkole.

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie spotu filmowego nawiązującego treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Uczniowie biorący udział w spotkaniu otrzymali od p. Justyny Przybył i p. Grażyny Libront ulotki informacyjne, ze wskazanymi numerami telefonów do placówek, które świadczą pomoc osobom mającym styczność ze środkami odurzającymi. Odbyła się także projekcja filmu dokumentalnego, który przedstawiał wywiad z młodymi, uzależnionymi ludźmi oraz terapeutami uzależnień, apelujących do młodzieży o wzbranianie się przed sięganiem po narkotyki i dopalacze. Na zakończenie prelegenci zachęcali uczniów do rozwagi i odpowiedzialności za własne życie.

Bardzo dziękujemy władzom oraz przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie i Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Czarnkowie za to, że nasza szkoła w tej wspaniałej inicjatywie wzięła udział jako pierwsza w powiecie..

 


 

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Z tej okazji nasza szkoła zaplanowała działania mające na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie zostali zaznajomieni z problematyką bezpieczeństwa online oraz pozytywnego wykorzystania Internetu.

DBI 2019 odbyło się 5 lutego pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” Internet jest doskonałym źródłem informacji, narzędziem do nauki i oknem na świat. Jednak korzystać z niego należy w sposób świadomy i bezpieczny.

Tego dnia uczniowie szkoły uczestniczyli w różnego typu działaniach. W klasach I i II zorganizowano pogadankę przeprowadzoną przez funkcjonariuszy KPP w Czarnkowie p. Justynę Przybył oraz p. Izabelę Kolasę połączoną z prelekcją filmów edukacyjnych, zakończonych quizem poprowadzonym przez p. Jolantę Jur. Przedstawiciele klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum wzięli udział w międzyklasowym teście wiedzy nt. bezpiecznego Internetu oraz konkursie plastycznym pt. „Wirus internetowy”. Ponadto Samorząd Uczniowski przekazał wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły naklejkę DBI. W działania zostali zaangażowani również wychowawcy, którzy 6 lutego przeprowadzili lekcje wychowawczą dotyczącą bezpiecznego Internetu.

Podsumowanie konkursu oraz działań z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zostanie ogłoszone w marcu na apelu wychowawczym.

 

 

 


 

GRANICE W INTERNECIE ...
Internet - gdzie jest granica, której nie powinienem przekraczać.? To pytanie bardzo często nurtuje zarówno nauczycieli jak i rodziców, ale czy uczniowie potrafią wskazać granice? W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytanie 28 listopada 2018 zorganizowano na terenie szkoły pogadankę z funkcjonariuszką Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie p. Justyną Przybył. Prelegentka bardzo szczegółowo przedstawiła problematykę cyberprzemocy.  Skupiła się na głównych zagrożeniach oraz ryzyku uzależnienia od Internetu. Bardzo szczegółowo został przedstawiony problem nękania w sieci. Pani Justyna Przybył podczas swojej wypowiedzi wielokrotnie podkreślała, że publiczne szykanowanie dziecka przez rówieśników może przybrać rozmaite formy, np. wrzucania do Internetu zdjęć czy filmików ośmieszających (zwykle robionych bez zgody osoby w nich występujących), wpisywania pogardliwych komentarzy na portalach społecznościowych np. facebooku, wysyłania obraźliwych lub zastraszających e-maili. Podkreśliła również, że młodzi ludzie bardzo często sami się na to narażają, ujawniając w sieci swoje najintymniejsze sprawy. Funkcjonariuszka policji w swoim wystąpieniu starała się również wyjaśnić zgromadzonej młodzieży, skąd się bierze ta agresja. Odpowiedź na to pytanie była bardzo prosta - Internet pozwala zachować anonimowość. A to ułatwia bezkarne krzywdzenie i obrażanie. Można napisać na profilu nielubianej osoby wiele nieprzyjemnych słów, nie ponosząc żadnych konsekwencji takiego zachowania, cieszyć się równocześnie z kliknięć kolegów w ikonkę "Lubię to". W Internecie nie ma miejsca na wstyd czy współczucie, bo przecież agresorzy nie widzą żadnej reakcji ofiary na swoje wpisy. Prelekcja była bardzo pouczająca i skupiła uwag całej zgromadzonej społeczności szkolnej.
 


PRZEGLĄD SZKOLNYCH FORM PROFILAKTYCZYCH W BIAŁEJ


SPEKTAKL  PT. "ADAM I EWA- czyli pieśń o podziale świata" W WYKONANIU:

Aleksandry Wolniewicz, Julii Magdziarz, Marii Szulc, Mai Szulc, Kaludii Szulc, Nadii Zabrockiej, Jakuba Czyża, Filipa Woźniaka, Julii Dunal, Agaty Korzeniewskiej

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Wybór zawodu to niezmiernie ważna sprawa, od której będzie zależała nasza przyszłość. Często nie umiemy podjąć właściwej decyzji. W jej podjęciu pomóc nam miało spotkanie z doradcą zawodowym Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czarnkowie panią Anną Koblańską. Rozmowy, testy i zabawa przygotowane przez panią Annę Koblańską umożliwiły mi i moim rówieśnikom lepsze poznanie siebie, swoich mocnych stron oraz usystematyzowanie wiedzy na temat swoich preferencji, wartości, umiejętności … tak relacjonuje spotkanie z przedstawicielem poradni psychologiczno- pedagogicznej uczennica kl. VIII b Kinga Kamińska.

 

Ale tego dnia nie tylko klasy ósme wzięły udział w zajęciach związanych z doradztwem zawodowym. W tym samym czasie klasa VII, a następnie klasy III gimnazjum zaproszone zostały przez panią Kamilę Bednarek, psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czarnkowie, na warsztaty mające na celu wsparcie uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Pani Kamila rozdała uczniom testy, na podstawie których samodzielnie mogli zdiagnozować, w jakich zawodach odnaleźliby się najbardziej. Następnie metodą warsztatową starała się pomóc młodzieży w pojęciu bardzo ważnej w ich życiu decyzji. Odbyły się liczne rozmowy nt. zainteresowań uczniów, ich preferencji zawodowych, a także wyobrażeń związanych z konkretnymi zawodami. Uczniowie dopytywali o zarobki, jakie można uzyskać na poszczególnych stanowiskach, interesowało ich także jaka odpowiedzialność wiąże się z wykonywaniem danego zawodu. Po zajęciach wielu uczniów przyznało, że ich wyobrażenie o niektórych stanowiskach pracy uległo modyfikacji, co spowodowało, że muszą jeszcze raz przeanalizować swoje plany związane z wyborem dalszej drogi edukacyjnej.

 

 


 


 KONKURS 

„WYZWANIA CYFROWEGO 

ŚWIATA”

                                                                          - prezentacja multimedialna                                                                   

 

Przyjmowanie zgłoszeń                       

  konkursowych trwa  

     od 5.11.2018  

   do 23.11.2018 r. 

                                                                                                                                                        Uczestnicy:                                                                                                                  
                                                                                                         kl. IV-VIII SP
                                                                                                        oraz III GIM

 

Zasady konkursu:

 

1.        Prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point.

 

2.        Objętość pracy powinna mieścić się w granicach 15-35 slajdów. 

 

3.        Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia.

 

4.        Praca nie może być wcześniej nagradzana.

 

5.        Prace wraz z podpisanym regulaminem konkursu należy złożyć u pedagoga szkolnego.

 

6.        Regulamin konkursu dostępny u pedagogów szkolnych.

 

7.        Główną ideą jest zwrócenie uwagi na:

 

       - znaczenie Internetu w codziennym życiu,

 

  - możliwości, jakie daje Internet: nowe narzędzia, perspektywy rozwoju,

 

       - zagrożenia i ograniczenia, jakie powoduje nadużywanie sieci.

 

 

 

Organizatorzy: Monika Rzysko- pedagog, Agnieszka Kuchta- pedagog

 

 


Seksting- co to takiego?

 

Obserwując współczesnych nastolatków można zauważyć jak wiele czasu poświęcają na funkcjonowanie w wirtualnym świecie. Ich aktywność skupia się bardzo często wokół portali społecznościowych, które wyznaczają coraz to nowe trendy, mające czasem destrukcyjny wpływ na młodego człowieka.

 

Seksting- czyli przesyłanie lub odbieranie nagich zdjęć o charakterze seksualnym stał się nową formą autoprezentacji wśród nastolatków. Chcąc uświadomić naszym uczniom negatywny charakter tego zjawiska zaprosiliśmy specjalistę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Czarnkowa panią Agnieszkę Raczewską, która przeprowadziła bardzo interesujące warsztaty. Na początku ustalono kontrakt, pod którym każdy uczeń się podpisał, zobowiązując się tym samym do przestrzegania ustalonych zasad. Następnie uczniowie wskazywali, z czym kojarzy im się słowo „seksting” oraz jakie mogą być przyczyny udostępniania nagich zdjęć w sieci. Wspomniano również o konsekwencjach i zagrożeniach jakie niesie ze sobą takie postępowanie. Na zakończenie uczniowie obejrzeli film, przedstawiający historię młodych osób, które chcąc zaimponować innym, poddały się niebezpiecznym zachowaniom seksualnym w Internecie i bardzo tego żałują…

 

Dla uczniów to spotkanie było okazją do refleksji i zastanowienia się nad tym, jaką krzywdę można wyrządzić sobie i innym, postępując w nieprzemyślany, podporządkowany współczesnym trendom, sposób.

 

 


 


 

Spotkanie World - Café

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły jest jednym z dokumentów, który wyznacza kierunek wychowawczej pracy szkoły. To właśnie w tym programie wskazujemy na wartości, którymi pragniemy, by kierowali się nasi uczniowie, a także cechy osobowości, którymi powinien charakteryzować się absolwent Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach. Koniecznym jest aby wszystkie te elementy były spójne z oczekiwaniami rodziców, dlatego już drugi raz zorganizowaliśmy spotkanie „World Café”, podczas którego podjęliśmy pod analizę program wychowawczo- profilaktyczny szkoły. To spotkanie rodzicom dawało szansę na wskazanie propozycji zmian do programu, wprowadzenie nowych rozwiązań, a dla nas kolejną okazję do poznania potrzeb i oczekiwań naszych zaproszonych Gości.

Rodzicom zaproponowano zadania grupowe, które po licznych dyskusjach zostały w pełni zrealizowane. Spotkanie odbyło się w przyjemnej atmosferze, w towarzystwie pachnących wypieków naszej kuchni oraz pysznej kawy. Bardzo serdecznie dziękujemy p. Bożenie Wolniewicz, p. Annie Majewskiej, p. Darii Godawie - Zabrockiej, p. Beacie Molskiej, p. Wioletcie Tafiłowskiej, p. Edycie Czarneckiej - Matz oraz p. Dorocie Zawadzkiej za poświęcony czas oraz zaangażowanie w kreowaniu rzeczywistości szkolnej. Pracę, którą Panie wspólnie wykonały wykorzystamy, planując działania na rok szkolny 2018/2019. A już dzisiaj zachęcamy wszystkich rodziców do czynnego udziału w życiu szkoły, gdyż nikt tak doskonale nie zna potrzeb dzieci jak ich rodzice.

 


 PRZESTRZEGANE PRAWA- OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO, TAKŻE UCZNIA!

 W minioną środę naszą szkołę odwiedziły funkcjonariuszki policji z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie - pani Justyna Przybył oraz pani Jolanta Sotek, aby porozmawiać z nami nt. praw i obowiązków. W spotkaniu wzięły udział trzy klasy: VI, VII a, VII b. 

Podczas zajęć rozmawialiśmy o bezpieczeństwie w sieci w kontekście naszych praw. Jako uczniowie oraz jako internauci omawialiśmy wszystkie nasze prawa i obowiązki. Analizowaliśmy również regulaminy szkolne, które nas dotyczą. Panie policjantki zajęły się także zagadnieniem „przemocy rówieśniczej”. Wyjaśniły, że jest to m.in. przezywanie, bicie, szykanowanie osób w klasie. Poruszyliśmy również temat netykiety oraz etykiety. Panie policjantki wytłumaczyły całej grupie, jak zachowywać się podczas korzystania z Internetu, aby nie paść ofiarą cyberprzemocy, a także, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. Powiedzieliśmy sobie również o środkach karnych wobec nieletnich. Na końcu mieliśmy czas na pytania. Uczniowie pytali m.in czym jest „hejt” oraz jakie konsekwencje prawne może ponieść „hejter”?

Całej naszej grupie bardzo podobały się zajęcia i liczymy na to, że jeszcze kiedyś się powtórzą.

Aleksandra Molska, kl. VII a


Bezpieczne spotkanie

 
10 kwietnia 2018r. najmłodszych uczniów szkoły odwiedził niezwykły gość. Była to pani Justyna Przybył z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie. W związku z piękną pogodą, jaką mamy za oknami i tym, że coraz więcej czasu spędzamy na dworze, pani Justyna mówiła dzieciom o bezpieczeństwie na drogach. Uczniowie przypomnieli sobie bezpieczną pozycję, którą należy przyjąć, kiedy chciałby zaatakować ich pies. Wszyscy pochwalili się znajomością numerów alarmowych i sytuacji, w jakich powinni z nich korzystać. Pani Justynie dziękujemy za cenne informacje. 
 

DECYZJA NA CAŁE ŻYCIE… 

W związku z tym, iż naszych przyszłych absolwentów czeka trudna decyzja związana z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, 23 marca 2018r. zorganizowaliśmy warsztaty dla uczniów klas III gimnazjum, które przeprowadziła pani Anna Koblańska - psycholog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czarnkowie. Pani psycholog podczas spotkania omawiała czynniki trafnego wyboru szkoły i zawodu. Celem prelekcji było jak najlepsze ukierunkowanie uczniów klas trzecich do wyboru przyszłej szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas zajęć trzecioklasiści wykonywali testy wielokrotnego wyboru, pracowali w grupach, aby poznać opinię innych na swój temat oraz prowadzili aktywnie rozmowę na temat zajęć. Wielu uczniów już wcześniej podjęło decyzję o wyborze dalszego kierunku kształcenia, jednak dla niektórych spotkanie z panią psycholog okazało się ogromną i bezcenna pomocą w podjęciu tej ważnej decyzji… decyzji na całe życie.
 


UWAGA!!! KONKURS!!!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

BEZPIECZNY INTERNET

 

  

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni poprzez przygotowanie plakatu plastycznego.

 

II. REGULAMIN KONKURSU

1.      W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. IV-VII oraz gimnazjum.

2.      Konkurs rozpoczyna się 12 marca 2018 r. i trwa do 28 marca 2018 r. (wyniki zostaną ogłoszone w kwietniu podczas apelu wychowawczego). Pracę należy składać w gabinecie pedagoga.

3.      Do konkursu należy składać prace indywidualne przedstawiające plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

4.      PLAKAT POWINIEN SPEŁNIAĆ PONIŻSZE KRYTERIA:

A. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo, collage (kolaż), witraż, wydzieranka oraz inne do wyboru przez uczestnika konkursu (nie aprobujemy gotowych/wydrukowanych tekstów/zdjęć)

B. Treść nawiązująca do bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni

C.  Format prac plastycznych nie mniejszy niż A2

D.   Hasło propagujące bezpieczne korzystanie z Internetu

5.      Pracę  należy opatrzyć imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza autor.

6.      Złożone w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

A.  Oryginalne hasło

B.  Nakład pracy

C.  Kreatywność

D.  Ogólne wrażenie artystyczne

7.      Prace  złożone na konkurs nie mogą naruszać prawa (dokonanie plagiatu), a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe.

8.      W konkursie udział brać mogą wyłącznie prace do tej pory niepublikowane
i nienagradzane.

9.      Prace podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów. Jury dokonuje oceny po zakończeniu terminu składania plakatów. Spośród złożonych prac Jury wybierze po trzy prace z każdej kategorii wiekowej (I kategoria- kl. IV-VI, II kategoria kl. VII i gimnazjum).  

 

 

Organizatorzy:

Pani Agnieszka Kuchta

Pani Monika Rzysko

 


 BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

W minioną środę (7 marca) odbyło się spotkanie z pedagogiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czarnkowie panią Agnieszką Raczewską. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy VI.

Na początku spotkania pani Agnieszka poprosiła, abyśmy powiedzieli coś o sobie, a następna osoba, która siedziała obok, miała przedstawić poprzednią i powiedzieć chociaż jedną rzecz, jaką lubi robić poprzednik. Uczeń siedzący na końcu miał najtrudniejsze zadanie, ponieważ musiał przedstawić wszystkie osoby od początku, zapamiętując chociaż jedną rzecz, jaką lubi robić dana osoba.

Po tym ćwiczeniu pani Agnieszka rozpoczęła dyskusję nt. „hejtu”. Zadawała liczne pytania:
,,Z czym kojarzy Ci się / jaką reakcję wywołuje u ciebie słowo HEJT?', „Gdzie najczęściej można spotkać się z „hejtem”? Padały różne odpowiedzi i wszystkie były trafne. Następnie pani Raczewska pokazała nam film, opowiadający o dziewczynie, która spotkała się z chłopcem, mimo że go osobiście nie znała. Młodzi ludzie bardzo się polubili, jednak później okazało się, że zanim się poznali chłopiec „hejtował” profil obecnej już koleżanki na portalu społecznościowym, Choć jej w ogóle nie znał. Na zakończenie prowadząca zapytała, czy my również doświadczyliśmy „hejtu” i jakie odczucia nam wtedy towarzyszyły.

To spotkanie wiele nas nauczyło i uświadomiło, jak wielką krzywdę można wyrządzić drugiemu człowiekowi obrażając go poprzez cyberprzestrzeń.

Julia Dunal

uczennica kl. VI

" alt="" /> " alt="" />

 


Motywacja do nauki - ważny aspekt życia szkolnego

Jak wiadomo, motywacja do nauki odgrywa niezwykle ważną kwestię w zdobywaniu wiedzy. Uczeń silnie zmotywowany chętnie się uczy, rozwija swoje umiejętności i zdolności, a także dąży do osiągania sukcesów. Chcąc jeszcze bardziej pobudzić u naszych uczniów motywację do nauki, skorzystaliśmy z oferty profesjonalistki pani Kamili Krause, która na co dzień zajmuje się profilaktyką i edukacją młodzieży. Pani Kamila przeprowadziła dla uczniów kl. VII SP i II gimnazjum warsztaty, które rozpoczęła wyjaśnieniem pojęcia motywacja. Podczas warsztatów prowadząca zastosowała przeróżne metody aktywizujące. Uczniowie pracowali w grupach oraz indywidualnie. Każdy z uczestników zajęć miał do wykonania zadanie, które polegało na stworzeniu wizji swojej przyszłości, ze wskazaniem kroków, jakie należy wykonać, aby ją zrealizować. Wykonanie ćwiczenia wymagało od młodzieży głębokiej refleksji i spowodowało konieczność zastanowienia się nad swoją dalszą drogą. Uczniowie chętnie pracowali, a w razie wątpliwości korzystali z pomocy pani Kamili, która profesjonalnie odpowiadała na wszelkie pytania.

 

 SPOTKANIE ZE PRZEDSTAWICIELEM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CZARNKOWIE


We wtorek 19 grudnia 2017 r. naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie mł. bryg. Tomasz Cybulski. Nasz gość przekazał nam cenne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas zimowej przerwy świątecznej. Dowiedzieliśmy się, czym jest czad i ile szkód może nam wyrządzić oraz w jaki sposób możemy zapobiec zatruciom tlenkiem węgla, czyli czadem. Młodszy brygadier poinformował nas, jakie zagrożenie stwarza niesprawne oświetlenie na choince. Nie powinniśmy też zostawiać zapalonych światełek w nocy, ponieważ grozi to spłonięciem choinki, a co za tym idzie całego naszego dobytku. Pogoda może nas zachęcać do wchodzenia na pokryte lodem stawy, jednak pan Tomasz przestrzegł nas przed tym oraz wyjaśnił, w jaki sposób możemy pomóc osobie zagrożonej i jak samemu reagować. Spotkanie było bardzo pouczające.
 
   
 

 


 „HEJTOWANIE”- NIEGODNE ZACHOWANIE

13 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach odbyło się spotkanie z panią Moniką Wesołek- Wolską - dyrektorem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czarnkowie, w którym uczestniczyli uczniowie klas siódmych. Tematem prelekcji pani Moniki był „hejt”, czyli obrażanie w sieci. Po wykładzie uczniowie wzięli udział w kilku zadaniach warsztatowych, które pokazały aktualność i ważność poruszanych kwestii. Na zakończenie pani dyrektor PPP w Czarnkowie podała nam kilka cennych wskazówek, dotyczących postępowania w przypadku, gdy staniemy się ofiarami „hejtu”.

Agata Korzeniewska, kl. VII a


„Tytoń, narkotyki, dopalacze- jak się przed tym bronić?”.

Dnia 13 grudnia 2017r. zaprosiliśmy do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach Panią Justynę Przybył- funkcjonariuszkę policji, która bardzo często wspiera nas swoim doświadczeniem w dziedzinie profilaktyki, a tym razem przygotowała dla naszej młodzieży zajęcia na temat środków uzależniających: tytoniu, narkotyków i dopalaczy. P. Justyna przedstawiła uczniom różne rodzaje środków psychoaktywnych. Opisała jak działają poszczególne substancje i jak wpływają na organizm. Wyjaśniła czym charakteryzuje się "dealer" oraz w jaki sposób pozyskuje „klientów”. Wspólnie z młodzieżą wskazywała liczne argumenty przeciwko paleniu papierosów i spożywaniu środków odurzających. Ponadto Pani policjantka poinformowała młodzież o konsekwencjach prawnych wynikających z posiadania i handlowania narkotykami. Podsumowując spotkanie Pani Justyna zachęcała do zadawania pytań, dzięki czemu uczniowie mieli możliwość zgłębienia wiedzy w obszarach, które bardziej ich zainteresowały.


TRUDNY TEMAT: WEŹ TO NA WARSZTAT „ KULTURA SŁOWA- WULGARYZMY”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej i 2-3 gimnazjum brali udział w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej Trudny Temat: weź to na warsztat.  Zagadnieniem, które "wzięliśmy na warsztat" była KULTURA SŁOWA, o której niestety coraz częściej zapominają młodzi ludzie. 

Uczniowie podczas godziny wychowawczej samodzielnie tworzyli plakaty promujące kulturę słowa. Efekty ich pracy można podziwiać na gazetce Samorządu Uczniowskiego.

Kolejnym etapem była akcja zawieszania znaków STOP WULGARYZMOM na wszystkich szafkach uczniów oraz cytatów i wierszy, dotyczących kultury słowa na korytarzach i w klasach. Cytaty i symbole miały za zadanie na każdym kroku, w każdym miejscu przypominać i uwrażliwić uczniów na to, co mówimy, jak się do siebie odnosimy.

To nie koniec naszych działań. Dopóki pojawiać się będą wulgaryzmy w naszej szkole, dopóty my- nauczyciele będziemy wspólnie z wychowankami szukać nowych rozwiązań i działań.


 "SEKSTING" WŚRÓD NASTOLATKÓW

W minioną środę, tj. 29 listopada 2017r. gościliśmy w naszej szkole panią Agnieszkę Raczewską, która na co dzień jest pedagogiem w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czarnkowie. Celem wizyty pani Agnieszki było przeprowadzenie dla uczniów klas: IIa i IIb warsztatów nt. „Sekstingu wśród nastolatków”. Zjawisko „Sekstingu”, czyli rejestrowania i wysyłania osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu i Internetu staje się udziałem coraz większej liczby młodych osób. Podczas spotkania pani pedagog zwracała uwagę na umiejętność dokonywania właściwych wyborów. Starała się uświadomić uczniom, jakie zagrożenia  i konsekwencje niesie ze sobą upowszechnianie swoich intymnych zdjęć w Internecie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, z zaciekawieniem oglądali nagrania, na których przedstawione zostały przykre historie nastolatków, którzy przesyłali swoje półnagie zdjęcia za pośrednictwem portali społecznościowych. Na zakończenie pani Agnieszka wskazała miejsca, w których każdy nastolatek można uzyskać pomoc w trudnej dla niego sytuacji. 

 


 STOP STEREOTYPOM

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas drugich gimnazjum wraz z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej „Empatia” w Gębicach realizują innowację: „Stop stereotypom”. Celem tego przedsięwzięcia jest kształtowanie pozytywnych postaw młodzieży w stosunku do osób niepełnosprawnych. We wrześniu br. odbyły się pierwsze spotkania z wolontariuszami z naszej szkoły. Wykłady prowadził psycholog p. Jacek Mituta. Celem prelekcji było przedstawienie niepełnosprawności jako elementu codzienności, której nie należy się obawiać, pokazywać palcami, a którą powinno się szanować i wspomagać, by osoby z niepełnosprawnością łatwiej mogły odnaleźć się w środowisku lokalnym. Uczniowie mieli także okazję wypowiedzieć się na temat panujących stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych.

 

W czwartek 19 października 2017r. podczas warsztatów rękodzielniczych i warsztatów ceramiki odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy z osobami niepełnosprawnymi. Uczniowie wspólnie z niepełnosprawnymi lepili w glinie pojemniki na różne drobiazgi, a także paterki i tacki według własnego pomysłu. Na zajęciach rękodzielniczych wspólnie tworzyli kartki okolicznościowe. W przyszłym tygodniu odbędą się kolejne zajęcia: pierwsza pomoc przedmedyczna i zajęcia dramy.

 

Mamy nadzieję, że dzięki tego typu działaniom młodzież przełamie krążące w środowisku lokalnym stereotypy o osobach niepełnosprawnych. Zależy nam na tym, aby młodzież gimnazjum i uczestnicy warsztatów znaleźli wspólny język i potrafili współdziałać ze sobą w realizacji różnych zadań.

 


"NIE MA ŚMIECI- SĄ SUROWCE"

Pod takim hasłem, 4 października 2017r., nasza szkoła wraz z Zespołem Szkół im. K. Makuszyńskiego, Warsztatami Terapii Zajęciowej oraz Domem Pomocy Społecznej kolejny raz uczestniczyła w akcji „Sprzątanie świata”.

Impreza rozpoczęła się od zbiórki wszystkich uczestników w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Gębicach, gdzie panie dyrektorki Alicja Kasperczak i Beata Maszewska oraz pan nadleśniczy Maciej Strawa gorąco powitali zebranych. Następnie razem z opiekunami poszliśmy w teren. Wyjście to połączone było ze sprzątaniem lasu. Po drodze dzieliliśmy się na grupy, które przy każdym zadaniu zmieniały zawodników. Pierwszym zadaniem było wymyślenie układu tanecznego oraz nagranie go. Kolejne zadanie to rozwiązywanie krzyżówki, która w dużej części dotyczyła św. Franciszka. Następnie mieliśmy napisać hasło dotyczące dbania o przyrodę. Czwartym zadaniem było ułożenie z szyszek leśnego zwierzęcia.

Ok. godz. 12.30 dotarliśmy na miejsce, czyli do Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie. Po przybyciu mieliśmy do wykonania jeszcze dwa zadania, pierwszym było ułożenie z rozsypanki dekalogu św. Franciszka. Kolejne zadanie polegało na dopasowaniu nazw warstw lasu do ich położenia. Na podsumowanie akcji „Sprzątanie świata” przybyli zaproszeni goście: p. J. Klimaszewski - Wicestarosta Czarnkowsko – Trzcianecki, p. J. Wielgosz- Przewodniczący Rady Gminy Czarnków, p. A. Tadeuszak- wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach oraz p. A. Kasperczak – dyrektor Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Gębicach.

Podczas trwania turnieju bardzo istotna okazała się przerwa na posiłek. Wszyscy uczestnicy z apetytem zjedli zupę pomidorową, kiełbaski z ogniska oraz słodkie rogaliki. Po zakończeniu każdy z gości wręczył przedstawicielom szkół dyplomy upamiętniające wyjątkową akcję integracyjną. Pogoda w tym dniu okazała się wyjątkowa, a całe przedsięwzięcie dostarczyło nam wielu niezapomnianych wrażeń.
ednym z priorytetów Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach jest bezpieczeństwo uczniów. W związku z tym, już kolejny raz, w murach naszej szkoły gościliśmy młodszą aspirant Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie panią Justynę Przybył, która rozmawiała z uczniami nt. bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Pani Justyna nawiązała do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w środowisku lokalnym. Przestrzegała dzieci i młodzież przed obcymi osobami, które mogą mieć negatywne intencje. Wskazywała na zasady bezpieczeństwa, którymi należy się kierować w sytuacji, gdy ktoś obcy próbuje nas zaczepić. Ponadto zaproszona funkcjonariusz policji przypomniała uczniom kilka zasad dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz mówiła o konsekwencjach prawnych dla osób, które naruszają bezpieczeństwo innych. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które pani policjant udzieliła fachowych odpowiedzi. W ramach podziękowania za wieloletnie wsparcie w dziedzinie profilaktyki Pani Justyna została uhonorowana przez Panią Dyrektor „Różą Wdzięczności”. 

PRÓBNY ALARM EWAKUACYJNY W NASZEJ SZKOLE

25 września 2017 r. o godz. 9.00 trzykrotny sygnał dzwonka wywołał całą społeczność szkolną Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach drogami ewakuacyjnymi do miejsca wskazanego przez służby organizacyjne.

Pani Dyrektor w towarzystwie kap. pożarnictwa p. Tadeusza Mendyka poinformowała o alarmie ewakuacyjnym związanym ze stwierdzoną mieszanką żrącą w toalecie chłopców na pierwszym piętrze. Druhowie OSP Sarbia-Sarbka dziarsko wyskoczyli z radiowozu, który pojawił się niemal natychmiastowo na dziedzińcu szkoły. Strażacy w pośpiechu podążyli na piętro w celu usunięcia zagrożenia. Po błyskawicznej akcji kapitan pożarnictwa przekazał wszystkim wiadomość, że teren został oczyszczony. Pochwalił społeczność szkolną za sprawność przemieszczania się i znajomość dróg ewakuacyjnych. Na szczęście był to tylko próbny alarm.

Pani Dyrektor w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie podziękowała kapitanowi pożarnictwa Tadeuszowi Mendykowi oraz wszystkim uczestniczącym strażakom z OSP Sarbia-Sarbka za przeprowadzenie po raz kolejny próbnego alarmu w naszej szkole. 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony