• „Szlachetne zdrowie,

 Nikt się nie dowie,

 Jako smakujesz, aż się zepsujesz.”

                             (Jan Kochanowski)
 

NASZA SZKOŁA NALEŻY DO
WOJEWÓDZKIEJ SIECI SZKÓL PROMUJĄCYCH ZDROWIE

13 GRUDNIA 2016 R. OTRZYMALIŚMY
CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

 

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

 

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program wychowawczo - profilaktyczny dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

 

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

5.Autoewaluacja zostanie przeprowadzona według metod, technik i narzędzi badawczych obowiązujących w SzPZ.


 

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy szereg przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia oraz podnoszących wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia

 

W roku szkolnym 2018/ 2019 realizujemy szereg programów prozdrowotnych:

 

Lekki tornister;

- Nie pal przy mnie proszę;

- Znajdź właściwe rozwiązanie;

- 5 porcji zdrowia;

- Śniadanie daje moc;

- Żyj smacznie i zdrowo;

- Szkoła Przyjazna Rodzinie;

- "Hej słyszysz ???";

- "Program dla szkół";

- Pierwsza pomoc przedmedyczna;

- Program o zasadach zdrowego odżywiania;

- Bezpiecznie to wiedzieć i znać;
 

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

 

- KOORDYNATOR DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA:  mgr Jolanta Jur;

- ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY:

nauczyciele:

mgr Magdalena Dudra,

mgr Paulina Stepka/Iwona Kalinowska,

mgr Katarzyna Grott,

mgr Dorota Zawadzka,

mgr Marek Tykfer;

mgr Agnieszka Kuchta

higienistka szkolna:

Pani Hanna Budek;

pracownicy obsługi i administracji:

Pani Alina Lewandowska,

Pan Stanisław Nowak,

Pani Bernadeta Chojnacka;

rodzice: Pani  Marta Wróbel, Pani Marika Dunal, ,

uczniowie:

Agnieszka Zawadzka, Martyna Majewska, Julia Dunal 

 

KWIECIEŃ 2019

 

INAUGURACJA KAMPANII EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNEJ „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło ogólnopolskiej kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, którą w powiecie czarnkowsko- trzcianeckim w dniu 3 marca 2019r. Komenda Powiatowa Policji w Czarnkowie we współpracy ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Czarnkowie zainaugurowała w naszej szkole.

 

Kampania ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia. Jednym z istotnych elementów tego przedsięwzięcia było zaprezentowanie spotu filmowego nawiązującego treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Uczniowie biorący udział w spotkaniu otrzymali od p. Justyny Przybył i p. Grażyny Libront ulotki informacyjne, ze wskazanymi numerami telefonów do placówek, które świadczą pomoc osobom mającym styczność ze środkami odurzającymi. Odbyła się także projekcja filmu dokumentalnego, który przedstawiał wywiad z młodymi, uzależnionymi ludźmi oraz terapeutami uzależnień, apelujących do młodzieży o wzbranianie się przed sięganiem po narkotyki i dopalacze. Na zakończenie prelegenci zachęcali uczniów do rozwagi i odpowiedzialności za własne życie.

 

Bardzo dziękujemy władzom oraz przedstawicielom Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie i Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Czarnkowie za to, że nasza szkoła w tej wspaniałej inicjatywie wzięła udział jako pierwsza w powiecie..MARZEC 2019

 

SZKOLENIE NAUCZYCIELI I PERSONELU SZKOŁY
Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

Dnia 11 marca 2019 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli i pracowników szkoły z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W trakcie kursu zostały przedstawione zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. W części praktycznej należało rozpoznać wstępnie stan zagrożenia życia lub zdrowia poszkodowanego, udzielić właściwej pomocy do rozpoznanego stanu zagrożenia życia osoby poszkodowanej. Wszyscy uczestnicy bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyli w szkoleniu.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani pielęgniarki Hanny Budek za profesjonalne przygotowanie szkolenia i wzorową prezentację udzielania pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że uzupełniona wiedza przyda się w sytuacji, kiedy inna osoba będzie potrzebowała naszej pomocy.

 

KONKURS TRZYMAJ FORMĘ

ETAP SZKOLNY

Dnia 27 lutego 2019r. odbył się w naszej szkole  Szkolny Etap Konkursu TRZYMAJ FORMĘ. Do konkursu zakwalifikowało się 7 uczniów z klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali w pracowni komputerowej test składający się z 40 pytań. Test został udostępniony naszym uczniom punktualnie o godz. 10.00. Na rozwiązanie testu nasi uczniowie mieli 40 minut. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec marca. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

 

LUTY 2019

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Z tej okazji nasza szkoła zaplanowała działania mające na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie zostali zaznajomieni z problematyką bezpieczeństwa online oraz pozytywnego wykorzystania Internetu. DBI 2019 odbyło się 5 lutego pod hasłem: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” Internet jest doskonałym źródłem informacji, narzędziem do nauki i oknem na świat. Jednak korzystać z niego należy w sposób świadomy i bezpieczny.

 

Tego dnia uczniowie szkoły uczestniczyli w różnego typu działaniach. W klasach I i II zorganizowano pogadankę przeprowadzoną przez funkcjonariuszy KPP w Czarnkowie p. Justynę Przybył oraz p. Izabelę Kolasę połączoną z prelekcją filmów edukacyjnych, zakończonych quizem poprowadzonym przez p. Jolantę Jur. Przedstawiciele klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum wzięli udział w międzyklasowym teście wiedzy nt. bezpiecznego Internetu oraz konkursie plastycznym pt. „Wirus internetowy”. Ponadto Samorząd Uczniowski przekazał wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły naklejkę DBI. W działania zostali zaangażowani również wychowawcy, którzy 6 lutego przeprowadzili lekcje wychowawczą dotyczącą bezpiecznego Internetu.
Podsumowanie konkursu oraz działań z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zostanie ogłoszone w marcu na apelu wychowawczym.

STYCZEŃ 2019

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

GRUDZIEŃ 2018

„Nie daj szansy AIDS”

Początek grudnia to czas, kiedy na całym świecie od 1988 r z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obchodzony jest Światowy Dzień Walki  z AIDS. Jego celem jest uświadomienie zagrożenia oraz poszerzenie wiedzy na temat HIV/AIDS. Symbolem tego dnia jest czerwona wstążeczka, którą uczestnicy obchodów  przypinają na znak solidarności z chorymi na AIDS.

 

Nasza szkoła również przystąpiła do obchodów Światowego Dnia Walki z  AIDS
i zorganizowała kilka przedsięwzięć, które miały na celu uświadomienie uczniom, jak ważna w obecnych czasach jest świadomość i wiedza na ten temat. Na znak solidarności z chorymi społeczność uczniowska, jak  i nauczyciele  przypięli czerwone wstążeczki. Przygotowana została gazetka tematyczna „Światowy Dzień AIDS”. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszył się spektakl przygotowany przez szkolny teatr "Ad hoc"  pt. „Adami i Ewa czyli pieśń o podziale świata”, którego głównym przesłaniem było stwierdzenie: „Nawet najmniejszy z nas może zmienić świat”. Po przedstawieniu uczniowie poszczególnych przygotowali plakaty nt.: „Nie daj szansy AIDS”.  Na zakończenie odbył się szkolny konkurs wiedzy nt. HIV i AIDS. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na najbliższym apelu wychowawczym.
 

Podjęte działania promowały zdrowy styl życia wolny od zachowań ryzykownych oraz uświadomiły uczniom naszej szkoły, jak ważne jest dbanie o własne zdrowie i odpowiedzialne zachowania w tym zakresie.


LISTOPAD 2018

6 LISTOPADA-ŚNIADANIE DAJE MOC !

 

6 listopada uczniowie naszej szkoły, kolejny raz wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ŚNIADANIE DAJE MOC!, głównym celem tego programu edukacyjnego jest zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka.  

Tradycyjnie przedstawiciele każdej klasy przygotowywali w stołówce szkolnej pożywne i zdrowe śniadanie. Dzięki swojej nieocenionej kreatywności wyczarowali prawdziwe dzieła sztuki, pojawiło się wiele pomysłów na kolorowe, wesołe i zdrowe kanapki oraz warzywne szaszłyki. Kiedy tacki ze śniadaniem pojawiły się w klasach, na twarzach kolegów widać było zachwyt, a zdrowe kanapki znikały w mgnieniu oka. Uczniowie klasy I i II, dodatkowo mieli okazję wysłuchać i obejrzeć prezentację multimedialną na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w ciągu dnia, którą przygotowała pani Jolanta Jur. Następnie sami uszykowali posiłki w swoich klasach i również wykazali się ogromną pomysłowością, tworząc artystyczne kanapeczki.  

Śniadanie było przepyszne, urozmaicone… po prostu - palce lizać!  

Po takim posiłku nie było mowy, by ktoś na lekcji był jeszcze głodny :-) Uczniowie nabrali dużo mocy i energii, aby sprostać szkolnym obowiązkom. Następnego dnia, przedstawiciele starszych klas mieli okazję obejrzeć prezentację, przedstawianą przez panią pielęgniarkę Hannę Budek. 

Kolejny raz była to dla nas niezwykła, prozdrowotna przygoda edukacyjna, zwiększająca świadomość nt. prawidłowego odżywiania się.

 


SEKSTING CO TO TAKIEGO?

 

Obserwując współczesnych nastolatków można zauważyć jak wiele czasu poświęcają na funkcjonowanie w wirtualnym świecie. Ich aktywność skupia się bardzo często wokół portali społecznościowych, które wyznaczają coraz to nowe trendy, mające czasem destrukcyjny wpływ na młodego człowieka.
Seksting- czyli przesyłanie lub odbieranie nagich zdjęć o charakterze seksualnym stał się nową formą autoprezentacji wśród nastolatków. Chcąc uświadomić naszym uczniom negatywny charakter tego zjawiska zaprosiliśmy specjalistę Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej z Czarnkowa panią Agnieszkę Raczewską, która przeprowadziła bardzo interesujące warsztaty. Na początku ustalono kontrakt, pod którym każdy uczeń się podpisał, zobowiązując się tym samym do przestrzegania ustalonych zasad. Następnie uczniowie wskazywali, z czym kojarzy im się słowo „seksting” oraz jakie mogą być przyczyny udostępniania nagich zdjęć w sieci. Wspomniano również o konsekwencjach i zagrożeniach jakie niesie ze sobą takie postępowanie. Na zakończenie uczniowie obejrzeli film, przedstawiający historię młodych osób, które chcąc zaimponować innym, poddały się niebezpiecznym zachowaniom seksualnym w Internecie i bardzo tego żałują…
Dla uczniów to spotkanie było okazją do refleksji i zastanowienia się nad tym, jaką krzywdę można wyrządzić sobie i innym, postępując w nieprzemyślany, podporządkowany współczesnym trendom, sposób.

 

PAŹDZIERNIK 2018

 

1 PAŹDZIERNIKA 2018R. -
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TORNISTRA 

W tym dniu w naszej szkole odbędzie się akcja ważenia tornistrów. Zostaną one zważone z pełnym wyposażeniem. Akcja ma na celu zapobieganie wadom postawy, które są skutkiem noszenia zbyt ciężkich tornistrów.  

 
Prawidłowa waga plecaka  to 10 %  wagi jej właściciela, zatem: 

 

Jeśli ważysz:

To twój plecak nie powinien ważyć więcej niż:

20 kg

2 kg

30  kg

3 kg

40 kg

4 kg

50 kg

5 kg

  

KILKA RAD DLA RODZICÓW CO ROBIĆ, ABY TORNISTRY,
PLECAKI DZIECI BYŁY LŻEJSZE 

 • Przy zakupie tornistra bierz pod uwagę nie tylko wygląd, ale również jego ciężar. Są tornistry/plecaki, które bez zawartości są już zbyt dużym obciążeniem dla dziecka.
 • Skontroluj szelki tornistra/plecaka, które powinny być mocne, szerokie i regulowane.
 • Tornister/plecak powinien być dobrze usztywniony i odpowiednio wyprofilowany.
 • Zeszyty powinny być w cienkich okładkach.
 • Jeżeli to możliwe, należy zamieniać zeszyty grube na cieńsze.
 • Należy prowadzić systematyczną kontrolę tego, co dziecko pakuje do tornistra/ plecaka – czy nie zabiera ze sobą zbędnych przedmiotów, materiałów.
 • Proponujemy dziecku lżejsze, a do tego bezpieczniejsze napoje
  w plastikowych butelkach.

  

RODZICU!   

 

NIECH KONTROLA TORNISTRÓW/PLECAKÓW NASZYCH DZIECI 

 

STANIE SIĘ CODZIENNYM NAWYKIEM

 

AKCJA WAŻENIA TORNISTRÓW

 


 

  

 

 

 

 

 


 

DZIEŃ DZREWA W SADZIE

 

 

 

Dnia 10 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Drzewa. W tym dniu klasa V wraz z wychowawcą i panią Agnieszką Tadeuszak udała się do Komorzewa, aby zobaczyć okoliczne sady. Uczniowie spotkali się z absolwentem naszej szkoły panem Mateuszem Prymasem, który przeprowadził zajęcia edukacyjne na temat pracy w sadzie, pielęgnacji drzew owocowych oraz o warunkach sprzyjających wzrostowi owoców. Klasa V była zainteresowana tematyką, o czym świadczą liczne pytania zadawane panu Mateuszowi. Podczas rozmowy uczniowie mieli okazję skosztować tegorocznych darów jesieni. Następnie grupa udała się na teren przy sali wiejskiej w Komorzewie, gdzie czekało już na nią ognisko. Uczniowie posilili się, a później nadszedł czas na wspólną zabawę. Grano w piłkę nożną, dwa ognie, rozmawiano i śmiano się, co sprzyjało integracji klasy

 

 

 

 


 

WRZESIEŃ 2018 

 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

OWOCOWA PRZERWA

 

 


 

 

CZERWIEC 2018

 

 

 

 

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy i stresów nadchodzi tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. Korzystając z czasu wolnego nie zapominajcie jednak o Waszym bezpieczeństwie. Każdy z Was musi zwracać uwagę na różne zagrożenia podczas wakacyjnego wypoczynku, aby po jego zakończeniu pozostały tylko dobre wspomnienia.

 

PODCZAS POBYTU NAD WODĄ pamiętajcie, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących pod nadzorem ratowników:

 

 • zawsze stosujcie się do regulaminu kąpieliska i poleceń ratowników, opiekuna obiektu;
 • bawiąc się w wodzie nie zakłócajcie wypoczynku i kąpieli innym, przede wszystkim nie krzyczcie, nie popychajcie innych;
 • nie wrzucajcie przedmiotów do wody; 
 • nigdy nie skaczcie do wody w miejscach nierozpoznanych;
 • nie pozostawiajcie na brzegu swoich rzeczy bez opieki. Jeśli są one cenne to oddajcie je lepiej do przechowalni lub pozostawcie w domu;
 •  
 • korzystając ze sprzętu pływającego zawsze sprawdzajcie jego sprawność i ubierajcie kamizelkę ratunkową.

 

 • nie pływajcie łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami zbyt blisko kąpiących się;
 • korzystając z materaca nie odpływajcie zbyt daleko od brzegu;

 

WYCHODZĄC Z DOMU

 

 • dokładnie zamykajcie drzwi i okna; 
 • informujcie pozostałych domowników czy znajomych gdzie wychodzicie, z kim i kiedy wrócicie;
 • jako trasę przemarszu wybierajcie miejsca dobrze oświetlone, ruchliwe unikając bezludnych skrótów;
 • ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości - nie każdy może mieć dobre intencje;
 • unikajcie jeżdżenia autostopem;
 • nie podchodźcie za blisko jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę; 

 

BĘDĄC W GÓRACH 

 

 • podczas wycieczek dostosujcie obuwie i ubiór do panujących warunków atmosferycznych zakładając, że pogoda może w każdej chwili się zmienić; 
 • słuchajcie prognoz pogodowych w radiu czy telewizji;
 • wychodząc ze schroniska na szlak, poinformujcie o tym jego pracowników podając planowaną trasę przemarszu i przybliżoną godzinę powrotu. Zgłoście swój powrót;
 • przed wyprawą zapoznajcie się z mapą terenu dobierając długość i trudność szlaku turystycznego do możliwości najsłabszych uczestników wycieczki;
 • w górach również bądźcie ostrożni w kontaktach z osobami obcymi;
 • jeśli macie ze sobą telefon komórkowy zaprogramujcie w nim numery najbliższych placówek GOPR;
 • zawsze zabierajcie ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej pomocy, zwłaszcza do opatrywania ran i usztywniania złamanych czy zwichniętych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygnalizacji miejsca pobytu;
 • nie wspinajcie się po skałach bez asekuracji i odpowiedniego przygotowania ,a także sprzętu. Lepiej skorzystać z pomocy instruktora i w zaproponowanym przez niego terenie. 

 

 

 

 

 


 

MAJ 2018

 

 

 

TORNISTER PAKUJĘ Z ROZMYSŁEM 

 

PROBLEM WAGI CIĘŻKIEJ – 

 

CZYLI ILE WAŻY TORNISTER/PLECAK UCZNIA
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GĘBICACH

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony