PROGRAMYPROGRAM "KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"ZESPÓŁ SZKÓŁ W GĘBICACH


UCZESTNICZY W PROGRAMIE


KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”!


PROGRAM „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ” REALIZOWANY BĘDZIE

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

PRZEDE WSZYSTKIM UMOŻLIWI ON ZAKUP KSIĄŻEK DO BIBLIOTEK SZKOLNYCH W CELU PROMOCJI CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ROZWIJANIA ICH KOMPETENCJI I ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH.


 NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA


 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GĘBICACH

 

UCZESTNICZY W PROGRAMIE WSKAZANYM W ROZPORZĄDZENIU

 

RADY MINISTRÓW Z DNIA 6 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

 

W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW,

 

FORM I TRYBU REALIZACJI PRIORYTETU3

 

 „NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA”


 

DOTYCZĄCEGO WSPIERANIA W LATACH 2016–2020 ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY ORAZ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE
W ZAKRESIE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE CZYTELNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY,
W TYM ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony