Historia miejscowości Gębice

       Wieś położona we wschodniej części Gminy Czarnków, Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od ,,gęb”, czyli falistej powierzchni pól występującej szczególnie wyraźnie między Gębicami, a wsią Marunowo. Powierzchnia ta jest pozostałością po przejściu lodowca, który utworzył w ten sposób morenę.

Od wschodniej strony wieś otoczona jest rozległymi kompleksami leśnymi.

      W przeszłości wieś szlachecka wzmiankowana w 1381 r.W XVII w. stanowiła włość Radońskich, później Paliszewskich.W centrum usytuowany jest neoromański kościół z ok.1879 r. Liczne stare domy i zabudowania gospodarcze  pochodzą z końca XIX i początku XX wieku.

       W parku krajobrazowym z dobrze zachowanym starodrzewiem  wznosi się późnobarokowa kaplica pw. św. Zofii z1785 r. z klasycystycznym ołtarzem i barokową rzeźbą św. Jana Chrzciciela z połowy XVIII w.Przy kaplicy znajduje się krypta grobowa  rodziny Paliszewskich.

      W obrębie wsi funkcjonuje Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum im. Leśników Polskich, Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego, Zespół Placówek Oświatowych „Nasz Dom”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej, Przedszkole, Filia Biblioteki Publicznej, Sala Wiejskiego Domu Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna.

      W XVI wieku w Gębicach urodził się Wawrzyniec Gembicki - arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski.

 

 

Historia szkoły

        Miejscowość Gębice od zawsze miała swoją szkołę. W okresie niewoli wieś była pod zaborem pruskim, dlatego naukę dla dzieci prowadzono w języku niemieckim.

Początek szkoły datuje się na rok 1911. Dawny budynek szkolny znajdował  się pośrodku wsi.

Ponieważ stary budynek okazał się za “szczupły”, dlatego w latach 1913/1914 zbudowano nowy o trzech izbach. Pierwszym  polskim kierownikiem szkoły w latach 1911-1927 był pan Fischer. Jego następcą  został pan Henryk Ziółkowski. Pracował on w Gębicach do stycznia  1931 roku.

Po odzyskaniu niepodległości we wsi mieszkali  nie tylko Polacy ale i Niemcy. Do szkoły uczęszczało ponad czterdzieścioro dzieci niemieckich. Dzieci te uczyły się od 1918 roku osobno w starej szkole budynku dzisiejszego przedszkola i miały swojego, niemieckiego nauczyciela. W 1930 roku zlikwidowano oddzielną  klasę niemiecką.Odtąd  wszystkie dzieci  uczyły się wspólnie w nowym budynku szkolnym.
Od  lutego 1931 roku do września 1939 roku kierownikiem szkoły został pan Władysław Pituła.
W tym okresie zatrudnionych było łącznie dziesięciu nauczycieli.

W roku szkolnym 1938/1939 uczyło się w tutejszej placówce 117 polskich dzieci oraz 41 niemieckich.
W czasie okupacji niemieckiej dzieci polskie nie uczęszczały do szkoły. Naukę wznowiono dopiero
po odzyskaniu niepodległości – 24 lutego 1945 roku. Kierownikiem szkoły został ponownie
pan Władysław Pituła.

Z dniem 1 września 1945 roku zorganizowano również szkołę dla dorosłych, którą rozpoczęło 
29 uczniów. Pan Władysław Pituła prowadził szkołę aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku.                

Od 1 września 1968 roku  kierownikiem szkoły został pan Adam Jeliński. W 1971 rozbudowano szkołę. Dobudowano cztery izby lekcyjne.

W 1973 roku rozwiązano Szkołę Podstawową w Gębiczynie, dzieci z tej miejscowości rozpoczęły naukę
w Gębicach.

Od  1975 roku funkcję dyrektora szkoły przejęła pani Kazimiera Jelińska i była nim do 1997 roku. Dzieci uczących się w gębickiej szkole było ok. 160.

Od 1 stycznia 1996 roku dla ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Gębicach organem prowadzącym została Gmina Czarnków.

W 1997 roku dyrektorem szkoły został pan Sławomir Żarczyński, który pełnił tę funkcję dwa lata.

 

 

 

 

Zespół Szkół w Gębicach

W roku 1999 Rada Gminy Czarnków powołała Zespół Szkół w Gębicach, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Funkcję dyrektora powierzono panu Robertowi Fryska. Po upływie kolejnych trzech lat nastąpiła reorganizacja zespołu na dwie odrębne szkoły. Od 01 września 2002 roku dyrektorem szkoły podstawowej została pani Małgorzata Rakowicz, a gimnazjum pan Jacek Klimaszewski.

Poza tym dnia 01 września 1999 roku klasy I-III szkoły podstawowej zostały przeniesione do budynku Szkoły Specjalnej w Gębicach przy ulicy Polnej 1.

W budynku przy ulicy Szkolnej 2 pozostały klasy IV, V, VI szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne,
w tym  klasa integracyjna.

W roku szkolnym 2000/2001 kolejne klasy szkoły podstawowej zostały przeniesione do budynku
przy ul. Polnej 1.

Przy ulicy Szkolnej 2 pozostali już tylko gimnazjaliści.

Funkcję dyrektora szkoły podstawowej klas I-III w latach 2008-2013 pełniła pani Lucyna Kujat. Natomiast uczniowie klas IV-VI decyzją Rady Gminy obowiązek szkolny z dniem 01 września 2008 roku realizowali w Szkole Podstawowej w Hucie.

Następna reorganizacja szkoły nastąpiła z dniem 01 września 2013 r. Z klas I-III szkoły podstawowej
i gimnazjum utworzono ponownie Zespół Szkół w Gębicach, a funkcję dyrektora zespołu powierzono
pani Beacie Maszewskiej.

1 września 2017 roku na podstawie uchwały Rady Gminy Czarnków Zespół Szkół w Gębicach, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach i Publiczne Gimnazjum im. Leśników Polskich w Gębicach, stał się Szkołą Podstawową im. Leśników Polskich w Gębicach. 

Z dniem 1 września 2017 roku, na mocy ustawy Przepisy wprowadzajace ustawę Prawo oświatowe, rozpoczął się proces wygaszania gimnazjów, który przebiegał przez kolejne 2 lata szkolne.

Rok szkolny 2018/2019 to ostatni rok, w którym, także w naszej szkole, funkcjonowały klasy gimnazjalne.

Od roku szkolnego 2019/2020 Szkołę Podstawową im. Leśników Polskich w Gębicach będą już tylko opuszczali absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej.

Dyrektorem ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach jest pani Beata Maszewska.

 


KIEROWNICTWO SZKOŁY

 

  Szkoła Podstawowa                    

1911-1927  p. Fisher

1927-1931 p. Henryk  Ziółkowski

1931-1939 p. Władysław Pituła

1939-1945 - czas okupacji

1945-1968 p. Władysław Pituła

1968-1975 p. Adma Jeliński

1975-1997 p. Kazimiera Jelińska

1997-1999 p. Sławomir Żarczyński

1999-2002 p. Robert Fryska

2002-2008 p. Małgorzata Rakowicz

2008-2013 p. Lucyna Kujat

od 2013     p. Beata Maszewska

  

     Gimnazjum

1999-2002  p. Robert Fryska

2002-2013  p. Jacek Klimaszewski

2013-2019  p. Beata Maszewska

 

 

OBECNE GRONO PEDAGOGICZNE

Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach

Maszewska Beata - dyrektor szkoły

Luleczka Agnieszka - wicedyrektor szkoły

Jur Jolanta - kierownik świetlicy

Benkowska Marta

Bereta Monika

Dudra Magdalena

Durska Katarzyna

Fryska Robert

Grott Katarzyna

Just Maria

Kalinowska Iwona

Ksycka Monika

Kubis - Kunysz Małgorzata

Kuchta Agnieszka

Mazur Katarzyna

Mądrowska Arleta

Rybarczyk Izabela

Rzysko Monika

Sarapuk Dorota

Skibicka Małgorzata

Tykfer Marek

Zawadzka Dorota

Zawadzka Hanna

Zięba Joanna                                                                                                                                            

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Chojnacka Bernadeta

Lewandowska Alina

Milewska Agnieszka

Młodzik Alicja

Nowak Martyna

Nowak Stanisław

Pasz Beata

Wachowicz Ewa

Wielgosz Kazimierz

 

ADRES SZKOŁY

 

Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

ul. Szkolna 2

64-700 Czarnków

www. splpgebice.pl

e-mail :splp@splpgebice.pl

telefon : 672551421

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony