Rok szkolny 2013/2014

"Oni pokażą nam swój świat"


we1909201300.gif [100x96]

Projekt realizowany wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Empatia" w Gębicach, którego celem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.


Warsztaty integracyjne mają za zadanie promowanie pozytywnych postaw w stosunku do osób niepełnosprawnych wśród dzieci i młodzieży, jak również wzrost chęci współpracy osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi, które wymagają większego wsparcia, empatii i zrozumienia. Na warsztaty integracyjne stawiła się licznie młodzież gimnazjalna, która na wstępie została podzielona na trzy zespoły, które miały za zadanie zintegrować się z uczestnikami warsztatów terapii w różnych formach.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony