OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, że zapisy do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich 
w Gębicach
na rok szkolny 2020/2021 rozpoczną się 
z dniem 26 lutego 2020 r. i potrwają do 20 marca 2020 r.

30 marca 2020 r. nastąpi podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Składanie przez rodziców potwierdzenia uczęszczania dziecka do szkoły mija 03 kwietnia 2020 r.

14 kwietnia 2020 r. zostanie podana przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Termin postępowania uzupełniającego potrwa od 17 do 20 sierpnia 2020 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 24 sierpnia 2020 r.

(Na podstawie Załącznika nr 2 do Zarządzenia nr 175/2020 Wójta Gminy Czarnków
z dnia 27 stycznia 2020 r.)

 

Zapisów będą mogli Państwo dokonać w sekretariacie szkoły od godz. 8.00 do godz. 15.00 wypełniając zgłoszenie (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosek o przyjęcie do szkoły (dzieci spoza obwodu) wraz ze zdjęciem na legitymację, a także kartę informacyjną kandydata (dokumenty te są dostępne w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły www.splpgebice.pl  w zakładce 
REKRUTACJA 2020/2021).

 

Jednocześnie informuję uczniów klas II- VIII, że świadectwo promocyjne ze szkoły w której dotąd realizowany był obowiązek szkolny należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 29 czerwca 2020 r.

 

Zapraszam serdecznie

Beata Maszewska

Dyrektor Szkoły

 

  ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GĘBICACH

  ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY DRUGIEJ, TRZECIEJ, CZWARTEJ, PIĄTEJ, SZÓSTEJ, SIÓDMEJ, ÓSMEJ

  KARTA INFORMACYJNA KANDYDATA II,III,IV,V,VI,VII,VIII

  KARTA INFORMACYJNA KANDYDATA (KLASA I)

  OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GĘBICACH

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY DRUGIEJ, TRZECIEJ, CZWARTEJ, PIĄTEJ, SZÓSTEJ, SIÓDMEJ, ÓSMEJ

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEŚNIKÓW POLSKICH W GĘBICACH

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony