KĄCIK PRZEDMIOTOWY 

Z JĘZYKA POLSKIEGO 

 dla uczniów

klas IV-VIII szkoły podstawowej

oraz klasy III gimnazjum


„Powoli rosła nasza mowa, początek jej daleki.

 Powoli gromadziła słowa, przez wieki, długie wieki.

 Nie żałowali mnisi ręki, niewczasu i mitręgi,

 polszczyzny pierwsze szorstkie dźwięki wpisując do swej księgi.

 Ubogim rymem częstochowskim Rej ładził język zgrzebny.

 Ludowej gwarze Kochanowski wskazywał lot podniebny.”

 Roman Pisarski — O mowie polskiej, frag.


 


 


ROK SZKOLNY 2018/19  

BUDOWA ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

W arkuszu znajdą się zarówno zadania otwarte (takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź), jak i zamknięte (takie, w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych).

CZĘŚĆ 1

W tej części arkusza zamieszczone będą dwa teksty:

 • tekst literacki (liryczny, epicki lub dramatyczny),
 • tekst nieliteracki (naukowy, popularnonaukowy, publicystyczny),

oraz odnoszące się do nich zadania.

Poza tym mogą pojawić się również zadania z fragmentami innych tekstów literackich i nieliterackich, z tekstami ikonicznymi (np. plakat, reprodukcja obrazu), przysłowiami, powiedzeniami, frazeologizmami.

W zadaniach egzaminacyjnych nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności:

 • wnioskowania,
 • argumentowania,
 • formułowania opinii.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji

 • kulturowych (np. interpretacji plakatu),
 • literackich (np. rozumienia sensu utworów),
 • językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

CZĘŚĆ 2

W drugiej części arkusza uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań, z których będzie wybierał jeden i pisał tekst nie krótszy niż 200 słów.

 • temat o charakterze twórczym (np. opowiadanie twórcze)
 • temat o charakterze argumentacyjnym (np. rozprawka, artykuł, przemówienie)


 LEKTURY OBOWIĄZKOWE:

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;

2) Aleksander Fredro, Zemsta;

3) Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII;

4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;

5) Ignacy Krasicki, Żona modna;

6) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość);

7) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;

8) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;

9) Juliusz Słowacki, Balladyna;

10) Stefan Żeromski, Syzyfowe prace;

11) Sławomir Mrożek, Artysta;

12) Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

Egzamin ósmoklasisty-przykładowe testy 

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ORAZ UCZNIÓW KLAS DOTYCHCZASOWYCH

GIMNAZJÓW

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

19 października odbył sie szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Przystapiły do niego uczennice klas III gimnazjum: Karolina Maćkowiak i Anna Kozłowska oraz uczennica klasy VIII b Kinga Kamińska. Rozwiązywały test, który składał się z różnych typów zadań otwartych i zamkniętych. Najwięcej punktów zdobyła Karolina, która bedzie reprezentowała szkołę na szczeblu rejonowym. Udzieliła poprawnych odpowiedzi, wykorzystując swoje doświadczenia czytelnicze wynikające m.in. z przeczytanych lektur konkursowych oraz bezbłednie zredagowała dłuższą wypowiedź pisemną, co pozwoliło jej uzyskac wymagane 80% punktów.

GRATULUJEMY i życzymy powodzenia w kolejnym etapie! 

 XX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

"Kochać poezję"

 W czwartkowe przedpołudnie 25 października uczennice naszej szkoły -jak co roku-wzięły udział w konkursie recytatorskim "Kochać poezję". Na deskach Czarnkowskiego Domu Kultury stanęło 61 uczestników, którzy zmagając się w dwóch kategoriach, reprezentowali niemal wszystkie szkoły powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. W charakterystycznej dla tej pory roku scenografii i przyjaznej atmosferze młodzież zaprezentowała przygotowane wcześniej pod okiem nauczycieli wiersze. Recytatorów oceniało jury w składzie: Alina Wawrzyniak - instruktor teatralny, Andrzej Ciborski - dziennikarz radia Poznań oraz Jan Pertek - instruktor teatralny i jednocześnie gospodarz obiektu.

 GŁOŚNE CZYTANIE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

W "Roku Niepodległej" każdą lekcje języka polskiego w klasach VIII i III G rozpoczynamy lekturą nasyconą młodzieńczym idealizmem, niesamowitą wprost odwagą, zadziwiająca dojrzałością młodych bohaterów. "Kamienie na szaniec" to wspaniała i ponadczasowa powieść wojenna, mówiąca o przyjaźni, lojalności oraz co najważniejsze -o wielkiej miłości do Ojczyzny... Głównymi bohaterami są Zośka, Rudy i Alek- postacie autentyczne, warszawscy harcerze, którzy podjęli trud walki z okupantem... Ci wielcy ludzie od wielu lat uczą nas jak powinien postępować prawdziwy młody Polak... To doskonała lekcja pokory i szacunku wobec tych, którzy zginęli walcząc o Niepodległą Polskę.

 XX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
"Kochać poezję"

Czarnków 2018

Zapraszamy uczniów klas IV-VI oraz VII-VIII i III G do udziału w XX edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego  "Kochać poezję". Tegoroczna edycja po raz kolejny została wpleciona w "Grzybobranki liryczne". To cykl spotkań poetów z całej Wielkopolski z młodzieżą szkoloną i miłośnikami poezji. "Grzybobranki" to impreza poetycka, która na trwale wrosła w życie kulturalne Czarnkowa i powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i jest kontynuacją wieloletnich spotkań literackich pod nazwą "Świętojanek lirycznych". Spotkania te są inspirującym doświadczeniem i wartościowym przeżyciem dla wszystkich miłośników liryki promującym poezję i poetów wyrosłych również z Ziemi Nadnoteckiej.

Regulamin

Termin i miejsce konkursu:
25 października 2018 r. /czwartek/, godzina 10.00
Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60
"SŁOWA, SŁÓWKA..."
- konkurs dla satyryków

Miejskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnkowie - organizator "Grzybobranek Lirycznych" , zapraszają po raz trzeci do udziału w konkursie pod nazwą "Słowa, słówka...". Wszystkim utalentowanym i z humorem patrzącym na świat mieszkańcom powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego proponujemy zabawę literacką. Przedmiotem konkursu są pisane wierszem utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy, utwory biesiadne, itp. Jury, składające się z poznańskich poetów, wybierze i nagrodzi najlepsze propozycje. Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych wierszy odbędzie się podczas biesiady poetyckiej 26 października 2018 r. w Czarnkowskim Domu Kultury.

Regulamin Konkursu Satyrycznego

Termin nadsyłania prac na adres:

Miejskie Centrum Kultury, 64 - 700 Czarnków, ul. Kościuszki 60 upływa 8 października. 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA POLSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.LEŚNIKÓW POLSKICH

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

W GĘBICACH:

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w roku szkolnym 2018/19

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE/KRYTERIA OCENIANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA:

Kryteria oceniania klasa IV SP

Kryteria oceniania klasa V SP

Kryteria oceniania klasa VI SP

Kryteria oceniania klasa VIII SP

GIMNAZJUM:

Kryteria oceniania klasa III G

   

ROK SZKOLNY 2017/18 "Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich,
kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie –
trudno uwierzyć, by był zdolny do tego,
co wielkie i najpiękniejsze w życiu i na świecie."
Ks. Prof. Janusz Stanisław Pasierb
 

"Nasza mała ojczyzna"

-folder reklamowy

Podsumowując i systematyzując wiedzę i umiejętnosci z działu pt."Ojczyzna", uczniowie klas VII wykorzystali metodę projektu. Skoncentrowali się na treściach i tematach odnoszących się do zagadnień z ich najbliższego otoczenia, łącząc pracę umysłową z praktycznym działaniem, którego celem była promocja środowiska lokalnego za pomocą prospektu reklamowego. 

Głównym celem projektu było wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiedzy o własnej miejscowości i regionie. Działania podjęte w ramach projektu zmierzały również do: poznania najbliższego środowiska, wzbudzania poczucia przywiązania lokalnego oraz poczucia wspólnoty, budowania więzi z kulturą, historią, przyrodą swojej małej ojczyzny. Równie ważne było zmotywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu wsi ,gminy i regionu, utrwalenie w formie graficznej (zdjęcia), literackiej(opisy) ciekawych miejsc, ludzi, opowieści, flory i fauny oraz doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

 

Edukacja regionalna ma za zadanie uświadomić uczniom piękno najbliższej okolicy i miejsca zamieszkania, poczucie własnej tożsamości i oryginalności. Znajomość tradycji własnego regionu ułatwia orientację w środowisku, w którym żyją. 

  

Recenzujemy lektury-"Kłamczucha"

Uczniowie klasy VI podzielili się z nami swoimi wrażeniami po lekturze 2 tomu z cyklu "Jeżycjada" Małgorzaty Musierowicz.

Oto kilka z nich:

"Uważam,  że książka Małgorzaty Musierowicz jest bardzo ciekawa. Opowiada ona o pierwszej miłości Anieli Kowalik do Pawła Nowackiego. Daje nam dużo do myślenia i warto ją przeczytać." (Jacek)


 

 

"Książka może wydać się zabawną, ale na pewno jest warta polecenia. Autorka chce, aby czytelnik zastanowił się nad ulokowaniem swych uczuć. Uwagę czytelnika powinna zwrócić historia bohaterki, która chce się ustatkować emocjonalnie. Aniela dla Pawła ucieka z domu i wyjeżdża na drugi koniec Polski. Chłopak jednak tego nie docenia. Lubić można każdego… ale swoich uczuć nie powinniśmy okazywać zbyt pochopnie. Książka ,,Kłamczucha” jest warta polecenia drugiej osobie, więc zapraszam do czytania."( Eliza)    "Uważam, że to świetna książka dla młodzieży, ponieważ potrafi rozśmieszyć i ma ciekawą treść. Polecam ją wszystkim, którzy lubią czytać." (Klaudia)


"Książka Małgorzaty Musierowicz "Kłamczucha " przypadła mi do gustu ponieważ akcja dzieje się na gruncie szkolnym .Poruszane są problemy nastolatków." (Marcin)


"Książka pod tytułem ''Kłamczucha'' nie spodobała mi się , ponieważ nie przepadam za takiego typu literaturą. Ale jeżeli ktoś lubi literaturę z wątkiem miłosnym ,to na pewno mu się spodoba." (Patrycja)


"Moim zdaniem ,,Kłamczucha" to lekka lektura, nie wymagająca przemyśleń historia, która lekko przychodzi i lekko odchodzi...  Uważam, że za tą fajną książkę należą się autorce gratulacje.... " (Wiktoria)     "Kłamczucha" to książka przeznaczona dla młodzieży. Pokazuje jak bardzo piętnastoletnia dziewczyna może poświęcić się dla miłości i jak bardzo poprzez małe kłamstwa może skomplikować sobie życie." (Marcin)


"Ta książka jest moim zdaniem najlepsza dla nastolatków. Zawiera wiele cennych prawd o życiu." (Natalia)

 23.01.Dzień Pisma Ręcznego 

 

 


W dobie e-maili, komunikatorów i telefonów komórkowych coraz rzadziej wykorzystujemy pismo ręczne. Do lamusa odchodzą też papierowe notesy i pamiętniki. W Dzień Pisma Ręcznego warto sobie o nim przypomnieć. Writing Instrument Manufactures Association jako datę święta wybrało 23 stycznia ponieważ w tym dniu urodził się John Hancock – jeden z sygnatariuszy Deklaracji Niepodległości, znany z charakterystycznego podpisu.

 

Z tej okazji uczniowie wzięli udział w konkursie na najstaranniej napisaną dłuższą wypowiedź pisemną. Zwycięzyły Karolina Maćkowiak, Anna Kozłowska i Aleksandra Albin z klasy IIa G. Nagrodą była ocena celująca :) 

 

 


 Kreatywne nauczanie języka polskiego

-praca z lekturą matodą lapbook

Młodzież nie wyobraża sobie dziś nauki bez wykorzystania nowoczesnej technologii czy innowacyjnych metod pracy. Na lekcjach języka polskiego wykorzystalismy popularną ostatnio formę pracy tzw. "książkę na kolanach". Lapbook jest czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej papierowy teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jej nazwa. Idealnie mozna przy jej pomocy usystematyzować materiał dotyczący omawianych lektur, dlatego właśnie podczas edukacji czytelniczej skorzystaliśmy z tego niekonwencjonalnego narzędzia.

Uczniowie klasy VI z ogromym zaangażowaniem i wielką kreatywnością "produkowali" swoje lapbooki. Pojawiły się kieszonki, do których można zajrzeć jak do pamiętnikowego sekretu. Lapbook ma w sobie coś z zeszytu ćwiczeń, w którym wypełniamy rubryczki i umieszczamy wymagane informacje. Uczniowie, tworząc swój lapbook, mają okazję wykazać się zdolnościami estetycznymi i artystycznymi, mogą wykorzystać swój talent plastyczny do zilustrowania informacji, które będą umieszczane w lapbooku, albo wypróbować różne style kaligrafii. Ważne jest także rozmieszczenie kieszonek, co daje okazję do kształtowania lub doskonalenia umiejętności tworzenia kompozycji. 

Czytanie w celu poszukiwania informacji jest przy tworzeniu lapbooka naturalną koniecznością, a karty z samodzielnej lektury książek stanowią swoistą nagrodę – świadectwo czytelniczych dokonań i wspomnienie związanych z tym przeżyć.

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

11 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00 odbył się szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego 

 Na tym etapie uczniowie rozwiązywali test, który składał się z różnych typów zadań otwartych i zamkniętych. Udzielali odpowiedzi, wykorzystując swoje doświadczenia czytelnicze wynikające m.in. z przeczytanych lektur konkursowych i samodzielnie redagowali dłuższe wypowiedzi pisemne. 

 

 Konkurs Literacki na list napisany odręcznie.

 

W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim organizowanym przez Związek Literatów Polskich w Szczecinie oraz GOKiS w Bolesławcu na najpiekniejszy list napisany odręcznie. Celem konkursu było ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

Uczennice klasy VI Wiktoria Dudziak i Klaudia Tafiłowska opisywały najlepsze wakacje w swoim zyciu, natomiast uczennice klasy VII Jowita Magdziarz, Martyna Miklejewska, Aleksandra Molska oraz II G Karolina Mackowiak i Katarzyna Zawadzka w swych listach interpretowały temat "Los zawsze daje druga szansę". 

I choć w tym roku nie udało sie nam zdobyć nagród, jednak w dobie komunikatorów internetowych i skróconych form przekazu treści typu SMS warto wracać do pięknej tradycji korespondencji papierowego pismiennictwa. 

 
Komiks na lekcjach języka polskiego

 

Uczniowie klas VII ,poznając różne teksty kultury , przeanalizowali również budowę komiksu oraz kreację bohatera tzw."czarnego charakteru". Korzystając z wypowiedzi argumentacyjnej, udowadniali,że ta forma przekazu może niejednokrotnie stać sie dziełem sztuki.

 Komiks to forma wypowiedzi polegajaca na tworzeniu narracji za pomocą co najmniej dwóch kadrów z rysunkami (najczęstszą formą komiksu jest zbiór kadrów, zwany planszą). Kadry zazwyczaj zaopatrzone są w teksty narratora (po boku) i / lub wypowiedzi postaci (w dymkach). Sam termin "komiks" pochodzi od angielskiego sformułowania comic strip.  Comic oznaczało lekką, zabawną opowieść, a strip odpowiadało za charakter jej przedstawiania w formie zestawionych obok siebie obrazków – co dawało tzw. pasek .

Jest on swoistą imitacją literatury. Z jednej strony mamy do czynienia z przekazem i narracją charakterystyczną dla książek, a z drugiej strony uzupełnieniem przekazu staje się warstwa wizualna. Obraz przejmuje po części rolę narratora i zwalnia autora z konieczności wprowadzania opisów np. wyglądu bohaterów czy otoczenia. Te wszystkie elementy tworzą spójny język komiksu. Uzupełniony m.in. o onomatopeje (wyrazy dziekonaśladowcze)."Kochać poezję"

26 października w czwartkowe przedpołudnie uczennice z naszej szkoły wzięły udział w XIX Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Kochać poezję" odbywającym sie w ramach XXIII "Grzybobranek Lirycznych". Na scenie sali towarzyskiej Czarnkowskiego Domu Kultury stanęło aż 72 uczestników, którzy zmagając się w dwóch kategoriach, reprezentowali niemal wszystkie szkoły powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

 
KONKURS "ZŁOTA ŻABA" I "ZŁOTA ŻABKA" Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów dla młodzieży szkolnej, których organizatorem jest swarzędzka Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS”. „Złota Żaba”, konkurs przeznaczony dla gimnazjalistów, rozgrywany będzie w tym roku szkolnym już po raz dwudziesty piąty, a „Złota Żabka”, dla uczniów starszych klas szkół podstawowych (VI-VII), po raz osiemnasty. 

HARMONOGRAM KONKURSU

REGULAMIN "ZŁOTA ŻABA 2017/18

REGULAMIN "ZŁOTA ŻABKA" 2017/18

Poprzez rodzaj zadań „Złota Żaba” i „Złota Żabka” promują wśród młodzieży szkolnej umiejętność samodzielnego i niestereotypowego myślenia i rozwiązywania problemów, zachęcają do twórczej zabawy.


 


 


 

GŁOŚNE CZYTANIE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO

 

Realizując założenia kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" ,każda lekcja języka polskiego rozpoczyna sie kilkuminutową lekturą wybranej przez uczniów pozycji książkowej.
W klasach VI i VII SP oraz II G uczniowie poznają historię chińskiej uczennicy spisaną przez nią samą w poruszającym dzienniku, przedstawioną z dziecięcą prostotą, naiwnością i dojrzałością jednocześnie, gdyż nastoletnia autorka musiała zmierzyć się z problemami, które w naszej kulturze przerosłyby niejednego dorosłego człowieka. Wzruszające, a nawet przerażające są opisy warunków życia dziewczynki i jej bliskich mieszkających w najbiedniejszej części Chin, ciągłej walki o przetrwanie, głodu, zimna, poświęcenia matki bohaterki... 
Także relacje ze szkoły na długo pozostają w pamięci. Aż trudno uwierzyć, że w dzisiejszych czasach dziecko musi odmawiać sobie przez dwa tygodnie jedzenia, by kupić wymarzony długopis; że wędruje co tydzień do szkoły i do domu, pokonując pieszo ponad 20 kilometrów... 

  

XIX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
"Kochać poezję"

Czarnków 2017 

Tegoroczna edycja konkursu "Kochać poezję" po raz kolejny została wpleciona w "Grzybobranki liryczne"


Regulamin

Organizator:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie. 

Cel konkursu: 
Rozbudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, popularyzacja poezji i kultury żywego słowa wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. 

Zasady uczestnictwa: 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Repertuar obejmuje jeden utwór (wiersz). Każda szkoła może wytypować dwóch uczestników w danej kategorii. Uczestnicy oceniani będą w następujących, dwóch kategoriach: klasy IV – VI szkół podstawowych, klasa VII szkoły podstawowej i klasy gimnazjalne. Do udziału w konkursie zostali także zaproszeni laureaci innych konkursów recytatorskich odbywających się na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. 
Karty zgłoszeń należy nadesłać do 20 października 2017 r.

Kryteria oceny: 
Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które zwracać będzie uwagę na: wrażenie artystyczne - interpretację, dobór repertuaru, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny. 

Nagrody: 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie. 

Informacje organizacyjne: 
Organizator zapewnia słodki poczęstunek, wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej, sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Termin i miejsce konkursu: 

26 października 2017 r. (czwartek), godzina 10.00
Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60

 
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

 

 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 2017/18

 

1. DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Etap szkolny odbędzie się w 11 stycznia 2018 r. (czwartek) o godz. 13.00      

Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 60 minut           

Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 30 na 40 możliwych punktów. 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

 

2. DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Etap szkolny odbędzie się 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 130

Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 90 minut

 Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 38 na 50 możliwych punktów.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów gimnazjum

Zajęcia doskonalące umiejętność czytania i pisania

W każdy czwartek o godzinie 14.45 w sali nr 5 odbywają się zajęcia dodatkowe dla uczniów klasy VI, VII SP i IIG wymagających wsparcia w nauce czytania i pisania. Zajęcia prowadzi pani mgr Arleta Mądrowska.

Zajęcia doskonalące umiejętności polonistyczne dla klas IV-V odbywają się w każdy poniedziałek  od godz.13.50-14.35. Zajęcia prowadzi wicedyrektor pani mgr Agnieszka Tadeuszak. 

"Wesele” lekturą Narodowego Czytania 2017r.


Wesele Stanisława Wyspiańskiego jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał tegorocznej edycji zaplanowano na sobotę 2 września br. W naszej szkole akcja bedzie miała miejsce w najblizszy piątek 9.09.2017r.

 NARODOWE CZYTANIE 2017

Dramat Wyspiańskiego zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez ponad 11 godzin powieść Sienkiewicza czytali znani aktorzy. W całej Polsce i za granicą Quo vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach.

   

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z JĘZYKA POLSKIEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.LEŚNIKÓW POLSKICH

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

W GĘBICACH

  Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego w roku szkolnym 2017/18

KRYTERIA OCENIANIA :

  Kryteria oceniania klasa IV SP

Kryteria oceniania klasa V SP

Kryteria oceniania klasa VI SP

Kryteria oceniania klasa II G

Kryteria oceniania klasa III G

Kryteria oceniania klasa VII SP

  

ROK SZKOLNY 2016/17

 

 POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 „(…)Towarzyski wróbel Błażej, trochę poniewczasie, wyruszył w poszukiwaniu kompana. Na pobliskiej jarzębinie spotkał sójkę Żanetę, która rzekomo miała zamiar wybrać się za morze. Jednakże rozmarzona sójka niewiele mu pomogła, ponieważ była zbyt zaabsorbowana zamorską podrożą (…)”.
To tylko część dyktanda, z którym zmierzyli się uczniowie podczas kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Ortograficznego Szkół Gimnazjalnych zorganizowanego przez Gimnazjum nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Anna Kozłowska kl. Ia, Julia Szczerba kl. IIb i Joanna Fryś kl. IIIb . Spośród wszystkich uczestników powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego najlepiej z naszpikowanym trudnościami ortograficznymi tekstem dyktanda poradził sobie Bartosz Kaźmierczak z Gimnazjum w Drawsku, który popełnił jedynie trzy błędy. Z naszych koleżanek najlepsza była uczennica klasy I- Anna Kozłowska.
Zmaganiom ortograficznym gimnazjalistów towarzyszył starosta Tadeusz Teterus, który pogratulował uczniom umiejętności.

 

  PROJEKT POLONISTYCZNY NA DZIEŃ PATRONA

PRÓBA SCENKI-SPOTKANIE AUTORSKIE ZE STANISŁAWEM WOSZCZYŃSKIM

 

Cele:

1. Popularyzacja wiedzy o tegorocznym patronie St. Woszczyńskim, jego życiu i działalności(także poetyckiej i publicystycznej)

2. Zapoznanie czytelników z wybranymi tekstami poetyckimi autorstw St. Woszczyńskiego

3.  Promocja wiadomości o PATRONIE i jego publikacjach za pomocą spotkania autorskiego, czyli bezpośredniej komunikacji literackiej między autorem a grupą odbiorców

 
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku. 

Święto zainaugurowano w Barcelonie, w setną rocznicę powstania Unii.

23 kwietnia to szczególna data w historii literatury światowej – rocznica urodzin lub śmierci takich pisarzy, jak: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Vladimir Nabokov.

 

  

 "W LEŚNYM UROCZYSKU"

XIII MIĘDZYGIMNAZJALNY

KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

6 kwietnia uczniowie klas drugich gimnazjów w: Czarnkowie, Jędrzejewie, Kuźnicy Czarnkowskiej, Romanowie Dolnym i Gębicach po raz trzynasty uczestniczyli w zmaganiach z językiem polskim.

Tegoroczny konkurs osadzony w klimacie leśnym tematycznie związany był z patronem naszej szkoły. Wszystkie zadania testowe, indywidualne i grupowe nawiązywały do środowiska leśnego i pracy lesników, zwłaszcza tegorocznego patrona Stanisława Woszczyńskiego.

WYNIKI:

INDYWIDUALNIE:

I MIEJSCE- Klaudia Fąka z Publicznego Gimnazjum im. Leśników Polskich w Gębicach

II MIEJSCE -Anastazja Kubiak z Publicznego Gimnazjum im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym

III MIEJSCE- Marta Kubisiak i Pola Rączka z Publicznego Gimnazjum w Czarnkowie oraz Zuzanna Terlecka z Publicznego Gimnazjum im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym.

DRUŻYNOWO:

I MIEJSCE-Publiczne Gimnazjum w Czarnkowie

II MIEJSCE-Publiczn Gimnazjum im. 67 Pułku Piechoty w Romanowie Dolnym

III MIEJSCE -Publiczne Gimnazjum im. Leśników Polskich w Gębicach 


 


 


OCZEKIWANIA WOBEC UCZNIÓW

Klasa I

Oczekiwania wobec uczniów kl.I-wymagania szczegółowe

Klasa II

Oczekiwania wobec uczniów kl.II-wymagania szczegółowe  

Klasa III

Oczekiwania wobec uczniów kl.III-wymagania szczegółowe
KONKURS POETYCKI 

Wiersze gimnazjalistów Zespołu Szkół w Gębicach przysłane

na konkurs poetycki z okazji obchodów Swiatowego Dnia Poezji 

Konkurs poetycki-wiersze gimnazjalistów
 Światowy Dzień Poezji 

– święto obchodzone corocznie 21 marca, ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku.  Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma "dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie".

 

Poezja jest dla każdego - łączy ludzi w różnym wieku, o różnym pochodzeniu, poglądach czy statusie materialnym. Skłania do refleksji, poznania myśli i emocji innych ludzi, czasem wyjścia poza schemat, uważniejszego spojrzenia, zatrzymania się choć na chwilę. 
Pozwala widzieć i rozumieć więcej, czyni życie piękniejszym lub po prostu - bardziej znośnym. Wymaga od nas uwagi, otwartości, empatii. 

I my włączamy sie w tegoroczne obchody Światowego Dnia Poezji w sposób czynny. Każdy z nas choć przez chwilę może spróbować stać sie poetą i przelać na papier swoje emocje związane z rozpoczynającą sie również w tym dniu wiosną.

Na próbki waszej twórczosci czekamy do dnia 20 marca.
Bank informacji zwrotnych (oceny kształtującej, komentarza edukacyjnego)-przykłady:

Informacja zwrotna

 Kilka słów o dziennikarstwie naukowym

-spotkanie z absolwentem Sławomirem Matzem.

Od kilku lat uczniowie Zespołu Szkół w Gębicach cyklicznie spotykają się z absolwentami swojej szkoły, by dowiedzieć się jak potoczyły się ich dalsze losy, jaką drogę życiową obrali, by poznać ich pasje i być może którąś się „zarazić”. Tym razem zaproszenie swoich młodszych kolegów z klasy Ib oraz ich wychowawczyni p. Arlety Mądrowskiej przyjął Sławomir Matz- obecnie uczeń ostatniej klasy technikum informatycznego w czarnkowskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego.

Na początku opowiedział o tym, czym w ogóle jest pasja oraz jakie bywają jej konsekwencje. Sam –interesując się astronomią i astrofotografią-wielokrotnie doświadczył niezrozumienia i izolacji, co nie tylko nie zraziło go do owej niezbyt wśród młodych ludzi popularnej dziedziny nauki, lecz wręcz przeciwnie- zmotywowało do niemal całkowitego oddania się jej zgłębianiu.

 A wszystko zaczęło się w dzieciństwie, gdy w wieku 7 lat Sławek znalazł w szafie rodziców atlas z rysunkiem układu słonecznego. Już wówczas nauczył się na pamięć wszystkich planet, a później wiedzę teoretyczną zaczął uzupełniać praktyczną obserwacją nieba, początkowo za pomocą amatorskiego teleskopu przypominającego bardziej lunetę. Niewyobrażalną dumą napełniło go wówczas zidentyfikowanie Saturna. Kolejnym krokiem było podjęcie współpracy dziennikarskiej z lokalnym tygodnikiem „Nadnoteckie Echa”, w którym prowadził rubrykę „Astronomia na wakacje” , a także założenie i prowadzenie bloga oraz fanpage na Facebooku, gdzie dzielił się swoją wiedzą z innymi pasjonatami kosmosu. To właśnie tam znalazła go redaktorka z „Rozmów w toku” i zaprosiła do udziału w programie, w odcinku „To nie żadna farsa, ja lecę na Marsa”. 

Po emisji telewizyjnego talk-show z udziałem Sławka, wzrosło zainteresowanie jego osobą. Szkoła , do której obecnie uczęszcza, zaczęła wspierać wszelkie działania swojego uzdolnionego ucznia, objęła patronat nad jego publikacjami i zapewniła udział w drawskiej Wieczornicy ku pamięci patrona szkoły Józefa Noji, gdzie entuzjastycznie opowiadał o swojej pasji.

Kolejnym krokiem było wstąpienie w szeregi członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, udział w organizowanym w Warszawie Międzynarodowym Dniu Ziemi, nawiązanie kontaktu z dr fizyki, dziennikarzem naukowym Tomaszem Rożkiem prowadzącym w TVP program „Sonda 2”, który umożliwił Sławkowi obserwowanie pracy ekipy podczas realizacji programu oraz zaproszenie do kolacyjnej telewizji „Dobry wieczór Warszawo!”, gdzie udzielił wywiadu Michałowi Milowiczowi.

Podczas spotkania Sławek zaprezentował swoim młodszym kolegom mnóstwo ciekawostek związanych między innymi z astrofotografią, opowiedział o budowie teleskopu i swoich najbardziej zdumiewających obserwacjach czy też obiektach, jakie udało mu się utrwalić na zdjęciach (np. Galaktyka Andromedy, zorza polarna, popielate światło Księżyca ,plamy słoneczne, zaćmienie Słońca     i Księżyca, obłoki srebrzyste, tranzyt Merkurego, planety : Mars, Saturn, Gwiazdozbiór Oriona, Plejady, kometę Wenus).

Plany na przyszłość naszego gościa również związane są  z propagowaniem astronomii za pośrednictwem mediów, bowiem Sławek zamierza studiować dziennikarstwo. Mamy nadzieję i głęboko wierzymy, że uda mu się zrealizować wszystkie zamierzenia i serdecznie dziękujemy za pełną zaangażowania i pasji prelekcję i prezentację, w której uczestniczyliśmy z zapartym tchem. Być może to spotkanie stanie się motywacją do pielęgnowania i rozwijania zainteresowań przez uczniów naszej szkoły.

 

 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

Z JĘZYKA POLSKIEGO

10.01.2017 r.

 

Średni wynik klasy 20.1 pkt 61%

  

L.P.

KOD

PUNKTACJA

1.

A17

30 PKT

2.

A02

28 PKT

3.

A08

27PKT

 

 KONKURS CZYTELNICZY
W dobie komputerów i telewizji zarówno dzieci, jak i dorośli coraz rzadziej sięgają po książkę, a przecież ma ona ogromny wpływ na kształtowanie osobowości młodego człowieka, rozwijanie jego wyobraźni i wyrabianie poglądów i postaw. Dlatego tak duże znaczenie ma rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów. Temu właśnie celowi służył przeprowadzony dziś Konkurs Czytelniczy. Przystąpili do niego zarówno uczniowie klas młodszych jak i gimnazjaliści.
Wkrótce poznamy wyniki i wyłonimy zwycięzców.

Działania realizują 1 punkt kierunków polityki oświatowej państwa : Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 

Wyniki :

I miejsce Michał Zdobski

II miejsce Klaudia Fąka

III miejsce Wirginia Hepert

 PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

Z JĘZYKA POLSKIEGO Z NOWĄ ERĄ

  

KONKURS SATYRYCZNY "SŁOWA< SŁÓWKA"

Uczeń klasy Ia Jakub Królski zadebiutował swym wierszem w pierwszej edycji Konkursu Satyrycznego "Słowa, słówka..." organizowanego przez Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie w ramach XXII Grzybobranek Liycznych.

 
XVIII KONKURS RECYTATORSKI "KOCHAĆ POEZJĘ"

 Uczennica klasy Ia reprezentowała naszą szkołe podczas XVIII Konkursu Recytatorskiego "Kochac poezję" w Miejskim Centrum Kultury w Czarnkowie dnia 20. 10. 2016 r.

 


 

Wyniki szkolnego etapu

Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego:

 

KOD  pkt
3A02 27
2A15 27
2A05 25
2B04 21
3B17 16
3B19 16
3B01 10

 

 


 


 

Budowa i historia książki.

 Od pisarza do czytelnika-droga książki.

 (prezentacje)


 

Od zarania dziejów ludzie poszukiwali materiałów, na których mogliby utrwalać informacje. W starożytności jako nośniki informacji służyły: kamień, metal, drewno, tabliczki z gliny i wosku, jednakże ciągle poszukiwano takich materiałów, które można było zginać, które były tańsze w produkcji, łatwiejsze w transporcie.

 

Uczniowie kasy Ia i IIIa poznali budowę książki oraz prześledzili drogę, jaką musi ona pokonać, by trafić na półki biblioteki lub księgarni, począwszy od pomysłu autora, przez wydawnictwo, kollegium redakcyjne, opracowanie graficzne, drukarnię i introligatornię. Dowiedzieli się również, jak książka "dorastała" przez wieki od babilońskich tabliczek glinianych z pismem klinowym po współczesne e-booki.

 

 

  WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

-ETAP SZKOLNY

13. 10. 2016 r. dokładnie o godzinie 13:00 miłośnicy języka polskiego rozpoczęli swe zmagania z testem przygotowanym na szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Uczniowie musieli wykazać sie znajomością literatury młodzieżowej, dobrze orientować się w zagadnieniach teoretycznoliterackich, wykrzystać w praktyce zasady ortograficzne i interpunkcyjne i samodzielnie zredagowac 1 formę małej wypowiedzi użytkowej (reklamę) oraz 3 dłuższe wypowiedzi pisemne (list, streszczenie i kartki z dziennika). 

Przejście do etapu rejonowego zagwarantuje odpowiedznia liczba punnktów (37 z 50 )

Wszystkim życzymy jak najlepszych wyników!
"SŁOWA, SŁÓWKA..." - konkurs dla satyryków!        

Zbliżają się "Grzybobranki Liryczne", czyli organizowane już po raz 22. spotkania wielkopolskich poetów z miłośnikami poetyckiego słowa. Z tej okazji Miejskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnkowie - organizator "Grzybobranek Lirycznych", zapraszają do udziału w konkursie pod nazwą "Słowa, słówka...".

Proponujemy wszystkim utalentowanym i z humorem patrzącym na świat mieszkańcom powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego zabawę literacką. Przedmiotem konkursu są pisane wierszem utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy itp. utwory biesiadne. Jury, składające się z poznańskich pisarzy wybierze i nagrodzi najlepsze propozycje. Wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych wierszy odbędzie się podczas biesiady poetyckiej 21 października w Czarnkowskim Domu Kultury. Termin nadsyłania prac na adres: Miejskie Centrum Kultury, 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 60 upływa 3 października. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Zapraszamy i życzymy dobrej zabawy.
Jan Pertek

Regulamin


1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
2. Przedmiotem konkursu są niepublikowane, własnego autorstwa, pisane wierszem, utwory satyryczne, fraszki, wierszowane anegdoty, aforyzmy itp. utwory biesiadne. Tematyka wiersza jest dowolna.
3. Zestaw utworów /nie więcej niż 2 str. w wydruku A4/ należy przesłać pocztą w ilości 4 egz. na adres Organizatora. Na każdym egzemplarzu należy podać personalia autora / imię i nazwisko, adres pocztowy i nr telefonu/.
4. Na autorów najciekawszych prac, wyłonionych przez Jury, składające się z poznańskich pisarzy, czekają atrakcyjne nagrody.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocyjnych Konkursu i "Grzybobranek Lirycznych".
6. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Prace należy przesłać pocztą na adres: Miejskie Centrum Kultury ul. Kościuszki 60, 64-700 Czarnków, z dopiskiem "Słowa, słówka...".
8. Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa 3 października 2016 r.
9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja przez autora nagrodzonego zestawu wierszy odbędzie się 21 października 2016 r. w Czarnkowskim Domu Kultury podczas biesiady kończącej 22. Grzybobranki Liryczne.
10. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do Organizatora.

  

"KOCHAĆ POEZJĘ"
- konkurs recytatorski
Tegoroczna edycja konkursu "Kochać poezję" po raz drugi została wpleciona w "Grzybobranki liryczne". To cykl spotkań poetów z całej Wielkopolski z młodzieżą szkoloną i miłośnikami poezji. "Grzybobranki" to impreza poetycka, która na trwale wrosła w życie kulturalne Czarnkowa i powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego i jest kontynuacją wieloletnich spotkań literackich pod nazwą "Świętojanek lirycznych". Spotkania te są inspirującym doświadczeniem i wartościowym przeżyciem dla wszystkich miłośników liryki promując poezję i poetów wyrosłych również z Ziemi Nadnoteckiej.

Regulamin


Organizator:
Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

Cel konkursu:
1. rozbudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji,
2. popularyzacja poezji i kultury żywego słowa wśród młodzieży szkolnej,
3. kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
2. Repertuar obejmuje jeden utwór (wiersz).
3. Każda szkoła może wytypować dwóch uczestników w danej kategorii. Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach:

 • klasy IV - VI szkół podstawowych,
 • klasy gimnazjalne.
  4. Do udziału w konkursie zostali także zaproszeni laureaci innych konkursów recytatorskich odbywających się na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego.

  Karty zgłoszeń należy nadesłać do 17 października 2015 r. 

  Kryteria oceny:
  Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatora, które oceniać będzie:
 • wrażenia artystyczne - interpretacja,
 • dobór repertuaru,
 • kulturę słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny.

  Nagrody:
  Laureaci konkursu otrzymują nagrody i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie.

  Informacje organizacyjne:
  Organizator zapewnia słodki poczęstunek, wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej, sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

  Termin i miejsce konkursu:
  20 października 2016 r. /czwartek/, godzina 10.00
  Czarnkowski Dom Kultury, ul. Kościuszki 60 

 


 

  WOJEWÓDZKI KONKURS                 Z JĘZYKA POLSKIEGO

13 PAŻDZIERNIKA 2016 (CZWARTEK)

ETAP SZKOLNYregulamin_wojewodzkiego_konkursu_jezyka_polskiego_g_20162017.docx 

zal_1oswiadczenie_rodzicow_2016.docx

Wymagania i lektury-etap szkolny WKJP

  

 Zajęcia wyrównawcze 

z języka polskiego  

dla kl.I-III gimnazjum

czwartek od godz. 7.40 do godz. 08.25

sala nr 5

 

Głównym celem spotkań jest powtórzenie i utrwalenie wybranych zagadnień z literatury, teorii literatury, gramatyki, ortografii, frazeologii.

Uczniowie przede wszystkim wykonują dodatkowe ćwiczenia, dzięki którym powtarzają i utrwalają materiał z języka polskiego realizowany na lekcji. Ponadto doskonalą umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem, redagowania różnych form wypowiedzi pisemnej oraz odrabiają prace domowe pod kierunkiem nauczyciela.

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów, którzy chcą podnieść efektywność uczenia się, a tym samym poprawić oceny z języka polskiego.

 

Zapraszam serdecznie!

Arleta Mądrowska


  

 Poprawa ocen z języka polskiego:

czwartek 7.40-8.25

piątek 12.50-13.05 


 


 

ROK SZKOLNY 2015/16

Spotkanie z kulturą


Dnia 09.01.2016r. koło humanistyczne wraz z opiekunem Panią Moniką Pertek Koprowską wybrało się na wycieczkę do Czarnkowa. Celem wyjazdu było odwiedzenie Biblioteki Publicznej przy pl. Wolności oraz Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Zmierzając do Muzeum wstąpiliśmy do Biblioteki przy ul. Wronieckiej. W obu bibliotekaach mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy bibliotekarek i przekonać się na własne oczy, że wbrew pozorom to nie jest taka łatwa praca. W Muzeum wysłuchaliśmy Pani przewodnik, która ciekawie opowiedziała nam o Czarnkowie w czasach wojny. Dowiedzieliśmy się wielu zaskakujących informacji, ale również mogliśmy się podzielić swoją wiedzą. Na uczczenie pierwszego humanistycznegowyjazdu cała grupa udała się na pyszną pizzę.

Hanna Markowska, kl. IIIa

 

 


 

 

05.11.2015 r.

godz.13:00-14:30(90 minut)

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

-etap szkolny


  regulamin_wojewodzkiego_konkursu_jezyka_polskiegog20152016.doc

 

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO

wyniki_wojewodzkiego_konkursu_jezyka_polskiego.docx

 


W roku szkolnym 2015/2016

uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Leśników Polskich

Zespołu Szkół w Gębicach

wraz z nauczycielami języka polskego

uczestniczą

w projekcje GWO Lepsza Szkoła.

Za pomocą specjalistycznych testów cyklicznie sprawdzamy swoją wiedzę i umiejetności polonistyczne oraz porównujemy nasze wyniki z osiągnięciami uczniów     z innych szkół.


 


SPIS LEKTUR DLA KLAS I-III

wykaz_lektur__gimnazjum.docx 

Prezentacja "Jak napisać rozprawkę"

jak_napisac_rozprawke.pptPorady językowe 

 

Jak pisać sprawozdanie?

 

Pamiętajcie, że:

 - sprawozdanie powinno być zbudowane z dwóch części:

 

1. Część informacyjna:

 - w której piszecie tylko o faktach, mających miejsce w rzeczywistości, przedstawiacie to, co widzieliście,

 - rzeczowo i konkretnie relacjonujecie fakty, w takiej kolejności, w jakiej miały miejsce,

 - wiadomości, o jakich piszecie muszą zawierać informacje o tym, co się wydarzyło, kiedy, gdzie, o której godzinie, kto to przygotował, kto brał udział, uczestnicy, obserwatorzy, jaki był cel tego wydarzenia, sposób realizacji.

 2. Część oceniająca:

 Wasza opinia, ocena na temat relacjonowanego zdarzenia musi być obiektywna i szczera. Warto podkreślić, co było zrobione dobrze a co można byłoby poprawić i nad tym pracować przy organizacji kolejnej uroczystości czy imprezy.

 

Każdą część rozpoczynacie akapitem!

 

Jak napisać charakterystykę?


 

Pamiętajcie, że:

 Charakterystyka powinna być zbudowana z pięciu części. Najpopularniejszy jest taki plan:

 

1. Przedstawienie postaci: zawierające dane osobowe jak z kwestionariusza:

 - imię nazwisko, adres, zawód, wykształcenie, płeć, wiek, ukończone szkoły, tytuł lektury w której bohater występuje, rodzina, stan cywilny, stan posiadania, praca, zawód wykonywany, przynależność do kół i organizacji. Jeśli nie ma niektórych informacji to ich nie uwzględniacie.

 2. Wygląd zewnętrzny:

 - opisujemy wzrost, wagę, figurę, kolor oczu, włosów, fryzurę, kształt głowy, nosa, ust, uszu, postawę, styl ubierania, typ sylwetki, sposób chodzenia.

 3. Cechy charakteru i usposobienie:

 - jak się bohater lub opisywany człowiek zachowuje, jakie ma cechy charakteru, kiedy i w jakich sytuacjach się one ujawniają, jakim jest człowiekiem, jaki ma stosunek do innych ludzi, jakie ma usposobienie, jak radzi sobie ze stresem i problemami i jak jest odbierany przez ludzi, czy ma przyjaciół i czym w życiu się kieruje, jakie ma zasady oraz jaki ma stosunek do obowiązków.

 4. Zainteresowania:

 - przedstawcie, jakie dany człowiek ma hobby, pasje i jak je realizuje, jak spędza wolny czas, jakie są jego ulubione zajęcia, czy należy do jakiegoś klubu, czy chodzi na jakieś dodatkowe zajęcia rozwijające jego prywatne zainteresowania.

 5. Ocena własna:

 - przestawcie w tej części, jak oceniacie daną postać, co według was zasługuje na pozytywną ocenę, jakie bohater ma zalety i jakie wady, co warto naśladować a czego nie, w czym ta osoba wam zaimponowała.

 

Pamiętajcie - bądźcie obiektywni i kulturalni w waszych ocenach. Każdy człowiek ma wady i zalety, które należy docenić.

 

Każdą część charakterystyki rozpocznijcie od nowego akapitu.

 

Miłego pisania!


 


Klasowa inscenizacja "Dziadów" Adama Mickiewicza w wykonaniu klasy III B2014/2015

KONKURS POETYCKI

  konkurs_poetycki_20142015.docx

Klasa IIIA gimnazjum wspólnie z p. Izabelą Rybarczyk ukończyła projekt edukacyjny Lepsza Szkoła. Edycja 2014/2015.

  zaswiadczenie.pdf

certyfikat_szkolny.pdf

 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony