,,Być zawsze człowiekiem dla człowieka

bez względu na rolę, jaką się pełni w życiu"W okresie zamknięcia szkoły  PEDAGOG SZKOLNY/ DORADCA ZAWODOWY - mgr MONIKA RZYSKO

jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach pracy:


Poniedziałek       11:50 - 14:30

Wtorek               11:50 - 15:30

Środa                8:00 - 12:40

Czwartek           8:00  - 11:40

Piątek                7:20 - 11:40

 

pod nr telefonu 784 605 092 oraz poprzez aplikację messenger 


Gabinet pedagoga znajduje sie na parterze budynku Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach.


Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

Informacje dla uczniów 

DRODZY UCZNIOWIE!

Jeśli macie problem:

  • z nauką,
  • z adaptacją w szkole,
  • w kontaktach z rodzicami,
  • w kontaktach z rówieśnikami,nauczycielami,
  • jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
  • chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
  • macie problemy ze zdrowiem,
  • potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście….
  • macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić......

... przyjdźcie do Pedagoga Szkolnego!


PRZYJDŹCIE RÓWNIEŻ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, Z KTÓRĄ SAMI NIE POTRAFICIE  

SOBIE PORADZIĆ.  

Nie mam czarodziejskiej różdżki, która sprawi, że wszystkie problemy znikną.  

Nie twierdzę, że rozwiążę wszystkie Wasze problemy, ale:

● mogę Wam pomóc przemyśleć różne sprawy  

● możemy wspólnie opracować strategię naprawy sytuacji  

● możemy wspólnie opracować taki sposób działania, który będzie dla Was  

zadawalający


POLECANE ARTYKUŁY I TESTY:


  test_rysunkow.jpg

  teoria_inteligencji_wielorakich.pdf

   test_howarda_gardnera_inteligencje_wieloraki.pdf

   51bzadaniamaterial_pomocniczykwest_kolba.pdf

  test__style_uczenia_siep_df.pdf

  frekwencja_ii_polrocze_1.docx

  test_na_kreatywnosc.docx

  test_role_w_grupie.docx

  test_dominacja_polkul__rozwiazania.docx

  zalozenia_psychologii_kognitywnej_poznawczej_realizowane_w_zespole_szkol_w_gebicach1.pptx

 Dziecko jest jak rzeka... mamabalbinka.plInformacje dla rodziców

SZANOWNI RODZICE! 

Pedagog szkolny jest do Waszej dyspozycji!
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w naszej pracy wychowawczej . Dlatego też zależy nam na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo przydatne rady i wskazówki dotyczące wychowania, okresu dorastania, używek oraz inne przydatne informacje.


  dekalog_rodzica.docx

  przypowiesc_o_orle.docx

  drogi_rodzicu.docx

{file36945}

  regulamin_punktowego_oceniania_zachowania.docx
Informacje dla nauczycieli

SZANOWNI NAUCZYCIELE!


Pedagog szkolny oferuje pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów, udzieleniu różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowaniu spotkań z przedstawicielami różnych instytucji.
Na stronie internetowej znajdziecie Państwo materiały przydatne w codziennej pracy z młodzieżą jak na przykład scenariusze lekcji wychowawczych, ankiety dla uczniów, przepisy prawne oraz interesujące artykuły.


  cyberprzemoc__prezentacja.ppt

  Alfabet nauczyciela

  cwiczenia_dla_dyslektykow__i.docx

  !cyberprzemoc_prezentacja_szkoleniowa.zip

  scenariusz_lekcji_wych__asertywnosc.docx


 
 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony