„Szlachetne zdrowie,

 Nikt się nie dowie,

 Jako smakujesz, aż się zepsujesz.”

                             (Jan Kochanowski)
 

NASZA SZKOŁA NALEŻY DO
WOJEWÓDZKIEJ SIECI SZKÓL PROMUJĄCYCH ZDROWIE

13 GRUDNIA 2016 R. OTRZYMALIŚMY
CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

 

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

 

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program wychowawczo - profilaktyczny dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

 

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

5.Autoewaluacja zostanie przeprowadzona według metod, technik i narzędzi badawczych obowiązujących w SzPZ.


 

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy szereg przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia oraz podnoszących wiedzę i świadomość uczniów w tym zakresie. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia

 

W roku szkolnym 2017/ 2018 realizujemy szereg programów prozdrowotnych:

 

- Nie pal przy mnie proszę;

- Znajdź właściwe rozwiązanie;

- Zdrowo jem, więcej wiem;

- Śniadanie daje moc;

- Żyj smacznie i zdrowo;

- Szkoła Przyjazna Rodzinie;

- "Hej słyszysz ???";

- Program profilaktyki próchnicy zębów;

- Program dla szkół;

- Pierwsza pomoc przedmedyczna;

- Program o zasadach zdrowego odżywiania;

- Bezpiecznie to wiedzieć i znać;
 

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

 

- KOORDYNATOR DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA:  mgr Jolanta Jur;

- ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY:

nauczyciele:

mgr Magdalena Dudra,

mgr Iwona Kalinowska,

mgr Lucyna Kujat,

mgr Dorota Zawadzka,

mgr Marek Tykfer;

mgr Agnieszka Kuchta

higienistka szkolna:

Pani Hanna Budek;

pracownicy obsługi i administracji:

Pani Alina Lewandowska,

Pan Stanisław Nowak,

Pani Bernadeta Chojnacka;

rodzice: Pani  Marta Wróbel, Pani Marika Dunal, ,

uczniowie:

Agnieszka Zawadzka, Martyna Majewska, Julia Wielgosz


LUTY 2018

 

"BEZPIECZNE FERIE"

 

Już niebawem rozpoczną się ferie zimowe. Będą czasem odpoczynku i zabawy. Ale zanim to nastąpi musimy pamiętać o zasadach bezpiecznego spędzania zimowej przerwy. Dnia 8 lutego 2018r.  przedstawiciele z policji, straży pożarnej, Urzędu Gminy Czarnków przeprowadzili w naszej szkole pogadankę nt. bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Podczas spotkań omówiono zasady bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych jak również zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Omówione zostały również zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców. Pan leśniczy Marcin Filoda omówił zasady bezpiecznego poruszania się po lesie. Podczas spotkania rozdano dzieciom kamizelki oraz opaski odblaskowe dzięki którym będą widoczni na drodze.

 

STYCZEŃ 2018

ODBLASKOWE BEZPIECZEŃSTWO

 

Czwartek 19 stycznia 2018 r. obfitował w niespodzianki dla najmłodszych.

Tego dnia gościem pierwszoklasistów był pan Edward Jędraszczak z Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Pile. Podczas spotkania przedstawiciel WORD, by podkreślić ważność zachowania bezpieczeństwa w każdej sytuacji, przedstawił najmłodszym uczniom wiele historyjek związanych z zimową aurą oraz konkretnych sytuacji w ruchu ulicznym. Prelegent, aktywizując dzieci, diagnozował ich sposób zachowania na drodze. Powiedział o wielkim znaczeniu gadżetów odblaskowych. Pokazał uczniom i nauczycielom na symulatorze, co widzi kierowca, jeśli ktoś ma element pokryty farbą odblaskową i czy można zauważyć kogoś, kto nie posiada odblasków.

Pan Edward Jędraszczak przekazując upominki, apelował o ich noszenie i wskazywał, gdzie najlepiej umieszczać i jak nosić tego typu gadżety. Wychowawczyni klasy, korzystając z chwili przerwy, poprzyczepiała wszystkim dzieciom do plecaków po dwa odblaski. Uczniowie zdecydowanym głosem, zapewnili gościa o tym, że wszystkie prezenty odblaskowe będą nosić, bowiem od tego zależy ich bezpieczeństwo.
Bardzo dziękujemy za upominki i przekazanie istotnych wskazówek w zakresie bezpieczeństwa w szerokim zakresie.

 

NIE PODDAJ SIĘ GRYPIE

 

 

GRUDZIEŃ 2017

SPOTKANIE ZE PRZEDSTAWICIELEM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZARNKOWIE

We wtorek 19 grudnia 2017 r. naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie mł. bryg. Tomasz Cybulski. Nasz gość przekazał nam cenne informacje dotyczące bezpieczeństwa podczas zimowej przerwy świątecznej. Dowiedzieliśmy się, czym jest czad i ile szkód może nam wyrządzić oraz w jaki sposób możemy zapobiec zatruciom tlenkiem węgla, czyli czadem. Młodszy brygadier poinformował nas, jakie zagrożenie stwarza niesprawne oświetlenie na choince. Nie powinniśmy też zostawiać zapalonych światełek w nocy, ponieważ grozi to spłonięciem choinki, a co za tym idzie całego naszego dobytku. Pogoda może nas zachęcać do wchodzenia na pokryte lodem stawy, jednak pan Tomasz przestrzegł nas przed tym oraz wyjaśnił, w jaki sposób możemy pomóc osobie zagrożonej i jak samemu reagować. Spotkanie było bardzo pouczające.


"HEJTOWANIE"-NIEGODNE ZACHOWANIE

13 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach odbyło się spotkanie z panią Moniką Wesołek- Wolską - dyrektorem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czarnkowie, w którym uczestniczyli uczniowie klas siódmych. Tematem prelekcji pani Moniki był „hejt”, czyli obrażanie w sieci. Po wykładzie uczniowie wzięli udział w kilku zadaniach warsztatowych, które pokazały aktualność i ważność poruszanych kwestii. Na zakończenie pani dyrektor PPP w Czarnkowie podała nam kilka cennych wskazówek, dotyczących postępowania w przypadku, gdy staniemy się ofiarami „hejtu”.

 

Agata Korzeniewska, kl. VII a


LISTOPAD 2017

 

WAGA NASZYCH SZKOLNYCH PLECAKÓW

  

W trosce o zdrowie naszych uczniów z uwagą postanowiliśmy się przyjrzeć ich tornistrom oraz  ich zawartości. Ciężar szkolnego plecaka nie może przekraczać 10% wagi ciała dziecka, o ile uczeń ma ukończyć szkołę bez poważnych wad kręgosłupa i stawów. Dopiero uczeń 13-letni może dźwigać ciężar stanowiący 15% wagi ciała. Jeśli plecak zwisa z pleców i dziecko się pochyla, waga plecaka odczuwana przez organizm wzrasta o 60%. Jeśli plecak ma kółka - wymusza skrzywienie ciała i nierównomierne obciążenie kręgosłupa. W dniu 03.11.2017r. odbyło się wielkie ważenie plecaków. Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Klasa

średnia waga ucznia

średnia waga plecaka

zalecana waga plecaka

Klasa I

21,91 kg

3,75 kg

2,19 kg

Klasa III

33,21 kg

4,52 kg

3,32 kg

Klasa IV

35,73 kg

5,20 kg

3,57 kg

Klasa V

43,11 kg

5,92 kg

4,31 kg

Klasa VI

48,50 kg

6,59 kg

4,85 kg

 

Powyższe wyniki wskazują, że najwięcej ważą plecaki uczniów ważą za dużo.
W roku szkolnym 2017/2018 należy podjąć działania, które będą  miały na celu zmniejszenie wagi plecaków uczniów.


HEJ SŁYSZYSZ???

 

W czwartek 9 listopada 2017 r. w ramach regionalnego programu zdrowotnego – „Hej słyszysz???” zostało przeprowadzone w naszej szkole badanie przesiewowe słuchu. Program „Hej słyszysz???” obejmuje tylko uczniów klasy VI szkoły podstawowej i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem bezpłatnych badań jest: wykrycie wczesnych, czuciowo-nerwowych (związanych z hałasem) ubytków słuchu. 

Uczniowie zostali poddani badaniu laryngologicznemu uszu, nosa i gardła. Każdemu szóstoklasiście lekarz specjalista wykonał audiometrię tonalną i audiometrię impedancyjną. Po przeprowadzeniu badań uczniowie klasy VI wysłuchali prelekcji lekarza laryngologa nt. fizjologii, patologii i higieny słuchu. Młodzi ludzie z zainteresowaniem wysłuchali wykładu. Dużym zaskoczeniem dla nich była informacja dotycząca czasu korzystania z słuchawek. Aby zapobiec wadom słuchu, dzienna liczba minut w słuchawkach nie powinna przekraczać 7 min. 

Bardzo dziękujemy specjalistom ze Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu za przeprowadzenie badań.ŚNIADANIE DAJE MOC

 

Uczniowie naszej szkoły już kolejny raz wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ŚNIADANIE DAJE MOC, realizowanej w ramach edukacyjnego programu na temat zdrowego odżywiania. Nadrzędnym celem akcji było przypomnienie młodym ludziom, że śniadanie uważane jest za najważniejszy posiłek w ciągu dnia, dzięki któremu mamy energię do nauki i siłę do zabawy.Trzyosobowe grupy uczniów każdej klasy wspólnie przygotowywały w stołówce szkolnej zdrowe posiłki, przy specjalnie na tę okazję przygotowanych stołach. W sali świetlicowej można było obejrzeć prezentację multimedialną, której tematem była rola zdrowego odżywiania w życiu człowieka. Prezentacja uświadamiała zależność między właściwym odżywianiem a osiąganiem sukcesów w szkole. Niosła ze sobą przesłanie dotyczące odpowiedzialności za własne zdrowie, informowała o ważności kulturalnego zachowania przy stole. Tego dnia uczniowie klas I i III szkoły podstawowej z ochotą rozwiązywali zagadki i quizy na temat zdrowego odżywiania. Zwieńczeniem działań było wspólne śniadanie w klasach. Wykonujący ten niezwykle ważny posiłek wykazali się inwencją twórczą, wyczarowując z produktów spożywczych nie tylko zdrowe, ale też atrakcyjne dla oka kanapeczki. W ten oryginalny sposób uczniowie Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach utrwalili wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania.

SEKSTING WŚRÓD NASTOLATKÓW

W minioną środę, tj. 29 listopada 2017r. gościliśmy w naszej szkole panią Agnieszkę Raczewską, która na co dzień jest pedagogiem w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czarnkowie. Celem wizyty pani Agnieszki było przeprowadzenie dla uczniów klas: IIa i IIb warsztatów nt. „Sekstingu wśród nastolatków”. Zjawisko „Sekstingu”, czyli rejestrowania i wysyłania osobistych materiałów o charakterze seksualnym za pośrednictwem telefonu i Internetu staje się udziałem coraz większej liczby młodych osób. Podczas spotkania pani pedagog zwracała uwagę na umiejętność dokonywania właściwych wyborów. Starała się uświadomić uczniom, jakie zagrożenia i konsekwencje niesie ze sobą upowszechnianie swoich intymnych zdjęć w Internecie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, z zaciekawieniem oglądali nagrania, na których przedstawione zostały przykre historie nastolatków, którzy przesyłali swoje półnagie zdjęcia za pośrednictwem portali społecznościowych. Na zakończenie pani Agnieszka wskazała miejsca, w których każdy nastolatek można uzyskać pomoc w trudnej dla niego sytuacji

PAŹDZIERNIK 2017

BEZPIECZEŃSTWO-WAŻNA SPRAWA!!

Jednym z priorytetów Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach jest bezpieczeństwo uczniów. W związku z tym, już kolejny raz, w murach naszej szkoły gościliśmy młodszą aspirant Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie panią Justynę Przybył, która rozmawiała z uczniami nt. bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Pani Justyna nawiązała do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w środowisku lokalnym. Przestrzegała dzieci i młodzież przed obcymi osobami, które mogą mieć negatywne intencje. Wskazywała na zasady bezpieczeństwa, którymi należy się kierować w sytuacji, gdy ktoś obcy próbuje nas zaczepić. Ponadto zaproszona funkcjonariusz policji przypomniała uczniom kilka zasad dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz mówiła o konsekwencjach prawnych dla osób, które naruszają bezpieczeństwo innych. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które pani policjant udzieliła fachowych odpowiedzi. W ramach podziękowania za wieloletnie wsparcie w dziedzinie profilaktyki Pani Justyna została uhonorowana przez Panią Dyrektor „Różą Wdzięczności”. 

WRZESIEŃ 2017

We wrześniu 2017r. rozpoczeliśmy przygotowania do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promujacej Zdrowie. 11 września 2017r. Uchwałą Rady Pedagogicznej został przyjęty Program Działań Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2017/2020.

 

Program Działań Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2017/2020.
plan_dzialania_szkola_promujaca_zdrowie_2017_2020.docx

 

Raport z działań Szkoły Promującej zdrowie  w roku szkolnym 2016/2017

raport_gebice_20162017.docx 

 

ODBLASKOWE BEZPIECZEŃSTWO

Czwartek 19 stycznia 2018 r. obfitował w niespodzianki dla najmłodszych.

Tego dnia gościem pierwszoklasistów był pan Edward Jędraszczak z Wojewódzkiego Ruchu Drogowego w Pile. Podczas spotkania przedstawiciel WORD, by podkreślić ważność zachowania bezpieczeństwa w każdej sytuacji, przedstawił najmłodszym uczniom wiele historyjek związanych z zimową aurą oraz konkretnych sytuacji w ruchu ulicznym. Prelegent, aktywizując dzieci, diagnozował ich sposób zachowania na drodze. Powiedział o wielkim znaczeniu gadżetów odblaskowych. Pokazał uczniom i nauczycielom na symulatorze, co widzi kierowca, jeśli ktoś ma element pokryty farbą odblaskową i czy można zauważyć kogoś, kto nie posiada odblasków.

Pan Edward Jędraszczak przekazując upominki, apelował o ich noszenie i wskazywał, gdzie najlepiej umieszczać i jak nosić tego typu gadżety. Wychowawczyni klasy, korzystając z chwili przerwy, poprzyczepiała wszystkim dzieciom do plecaków po dwa odblaski. Uczniowie zdecydowanym głosem, zapewnili gościa o tym, że wszystkie prezenty odblaskowe będą nosić, bowiem od tego zależy ich bezpieczeństwo.

Bardzo dziękujemy za upominki i przekazanie istotnych wskazówek w zakresie bezpieczeństwa w szerokim zakresie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony