APEL WYCHOWAWCZY 

11 października 2017r. w Szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Gębicach odbył się pierwszy w roku szkolnym 2017/2018 apel wychowawczy, który rozpoczęto od przedstawienia nowych przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami. Następnie przedstawiono kilka spostrzeżeń związanych z bieżącym zachowaniem uczniów. Tradycyjnie omówiona została frekwencja poszczególnych oddziałów, wyróżniono uczniów, którzy nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej. Nauczyciele bibliotekarze przedstawili stan czytelnictwa, zachęcając jednocześnie do aktywnego uczestnictwa w życiu biblioteki oraz korzystania z jej zasobów. Pomimo niedługiego czasu, który upłynął od zakończenia wakacji, nasi uczniowie osiągnęli już wiele sukcesów w dziedzinie nauk przyrodniczych oraz sportu, w związku z tym poproszono laureatów wraz z opiekunami o wystąpienie, aby społeczność szkolna mogła nagrodzić zwycięzców gromkimi brawami. 


 

frekwencja_uczniow_20172018.docx

Apel wychowawczy 12.04.17 r.

 

Tuż przed wielkanocną przerwą świąteczną w Zespole Szkół w Gębicach odbył się kolejny apel wychowawczy skierowany do wszystkich uczniów. Podczas apelu tradycyjnie omówiono frekwencję w poszczególnych oddziałach klasowych, wskazano uczniów, którzy nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej w poszczególnych miesiącach. Ponadto celem złożenia gratulacji poproszono o wystąpienie uczniów, którzy godnie reprezentując szkołę, osiągnęli sukcesy w konkursach i zawodach. W trakcie apelu omówiono również bieżące sprawy wychowawcze. Następnie funkcjonariusze policji - pani Justyna Przybył oraz pan Adrian Gibas przeprowadzili prelekcję na temat cyberzagrożeń. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie zaprezentowali uczniom interesujące nagrania, w których osadzeni w zakładzie karym cyberprzestępcy przestrzegają uczniów przed niebezpieczeństwami czyhającymi w Internecie. Uzupełniając wypowiedzi osadzonych więźniów, pani Justyna przekazała uczniom cenne wskazówki, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z sieci. Na zakończenie pani Dyrektor Beata Maszewska złożyła całej społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz obdarowała wszystkich słodkim upominkiem.


 


Apel wychowawczy 18.01.2017 r.

            18 stycznia 2017r. w Zespole Szkół w Gębicach odbył się drugi, w roku szkolnym 2016/2017, apel wychowawczy, podczas którego przedstawiono społeczności szkolnej liczne sukcesy uczniów w konkursach i zawodach, które odbyły się w listopadzie i grudniu 2016r. Ponadto zwrócono uwagę na frekwencję uczniów, wskazano osoby, które uzyskały 100% obecności w poszczególnych miesiącach. Przedstawiono także, jaki jest stan czytelnictwa
w szkole. W trakcie apelu omówiono pozytywne zachowania uczniów, jak również te, które wymagają korekty. Przypomniano uczniom o zasadach bezpieczeństwa w trakcie korzystania z dobrodziejstw zimy. Panie: Ewelina Wesołowska i Marta Jarosz (opiekunowie Samorządu Uczniowskiego) dokonały podsumowania zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, w którą zaangażowani byli uczniowie naszej szkoły. Ponadto zachęciły uczniów do wspólnej zabawy w czasie dyskoteki szkolnej, która odbędzie się 26 stycznia 2017r.

Na zakończenie, z okazji Dnia Kubusia Puchatka, uczennica klasy IIIa, Oliwia Broniek, przedstawiła w barwnej prezentacji krótką genezę postaci tego niezwykłego misia.

  

  

  

  

  

 

FREKWENCJA:

  wrzesien_pazdziernik_listopad_grudzien_frekwencja.docx

Apel wychowawczy 02.11.2016r.

 

            Dnia 2 listopada w Zespole Szkół w Gębicach odbył się apel wychowawczy. Podczas apelu przedstawiono całej społeczności szkolnej informacje o sukcesach uczniów w konkursach i zawodach, które odbyły się we wrześniu i październiku br.
Podczas spotkania pedagog szkolny, pani Agnieszka Kuchta, poruszyła kwestię. frekwencji uczniów, wyróżniła osoby, które uzyskały 100% obecności w danych miesiącach. Opiekunowie biblioteki pani Dyrektor Beata Maszewska oraz pani Arleta Mądrowska przedstawiły stan czytelnictwa. W trakcie apelu omówiono także niepożądane sytuacje, zachowania uczniów, które zostały zaobserwowane przez nauczycieli i pedagogów, tj. częste spóźnienie się uczniów na lekcje oraz ich bierność podczas zajęć lekcyjnych. Poruszono także kwestię ponoszenia konsekwencji swoich wyborów w nawiązaniu do deklaracji uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych, a faktyczną obecnością na tychże zajęciach. Na zakończenie przekazano uczniom informacje dotyczące przedsięwzięć realizowanych w Zespole Szkół w Gębicach w najbliższych miesięcy 

CZYTELNICTWO:

czytelnictwo_pazdziernik_2016.docx

FREKWENCJA:

wrzesien_pazdziernik_frekwencja.docx

  


  


  


  


  


  


  


  


  

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony