Historia   miejscowości Gębice

       Wieś położona we wschodniej części Gminy Czarnków, Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.

Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od ,,gęb” czyli  falistej powierzchni pól występującej szczególnie wyraźnie między Gębicami,  a wsią Marunowo. Powierzchnia ta jest pozostałością po przejściu lodowca,  który utworzył  w ten sposób morenę.

Od wschodniej strony wieś otoczona jest rozległymi kompleksami leśnymi.

      W przeszłości wieś szlachecka wzmiankowana w 1381 r.W XVII w. stanowiła włość Radońskich, później Paliszewskich.W centrum usytuowany jest neoromański kościół z ok.1879 r. Liczne stare domy i zabudowania gospodarcze  pochodzą z końca XIX i początku XX wieku.

       W parku krajobrazowym z dobrze zachowanym starodrzewiem  wznosi się późnobarokowa kaplica pw. św. Zofii z1785 r. z klasycystycznym ołtarzem i barokową rzeźbą św. Jana Chrzciciela z połowy XVIII w.Przy kaplicy znajduje się krypta grobowa  rodziny Paliszewskich.

      W obrębie wsi funkcjonuje Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum im. Leśników Polskich,  Zespół Szkół Specjalnych im. Kornela Makuszyńskiego , Zespół Placówek Oświatowych „Nasz Dom”, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dom Pomocy Społecznej, Przedszkole, Filia  Biblioteki Publicznej, Sala Wiejskiego Domu  Kultury, Ochotnicza Straż Pożarna.

      W XVI wieku w Gębicach urodził się Wawrzyniec Gembicki - arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski.

 

 

Historia   szkoły

        Miejscowość  Gębice od zawsze miała swoją szkołę.

W okresie niewoli wieś  była  pod zaborem pruskim, dlatego naukę dla dzieci prowadzono w języku niemieckim.

Początek szkoły datuje się na rok 1911. Dawny budynek szkolny znajdował  się pośrodku wsi.

Ponieważ stary budynek okazał się za “szczupły”, dlatego w latach 1913/1914 zbudowano nowy o trzech izbach. Pierwszym  polskim kierownikiem szkoły    w latach 1911-1927 był pan Fischer. Jego następcą  został pan Henryk Ziółkowski. Pracował on w Gębicach do stycznia  1931 roku.

Po odzyskaniu niepodległości we wsi mieszkali  nie tylko Polacy ale i Niemcy. Do  szkoły uczęszczało ponad czterdzieścioro dzieci niemieckich.  Dzieci te uczyły się od 1918 roku osobno  w starej szkole budynku   dzisiejszego przedszkola  i miały swojego, niemieckiego nauczyciela.  W 1930 roku zlikwidowano oddzielną  klasę niemiecką.Odtąd  wszystkie dzieci  uczyły się wspólnie w nowym budynku szkolnym. Od  lutego 1931 roku do września 1939 roku kierownikiem szkoły został pan Władysław Pituła. W tym okresie zatrudnionych   było łącznie dziesięciu nauczycieli.

W roku szkolnym 1938/1939 uczyło się w tutejszej placówce 117 polskich dzieci oraz  41 niemieckich. W czasie okupacji niemieckiej dzieci polskie nie uczęszczały do szkoły. Naukę wznowiono dopiero po odzyskaniu niepodległości – 24 lutego 1945 roku. Kierownikiem szkoły został ponownie pan Władysław Pituła.

Z dniem 1 września 1945 roku zorganizowano również szkołę dla dorosłych, którą rozpoczęło  29 uczniów. Pan Władysław Pituła prowadził szkołę aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku.                

Od 1 września 1968 roku  kierownikiem szkoły został pan Adam Jeliński. W 1971 rozbudowano szkołę. Dobudowano cztery izby lekcyjne.

W 1973 roku rozwiązano szkołę podstawową w Gębiczynie, dzieci z tej miejscowości rozpoczęły naukę w Gębicach.

Od  1975 roku funkcję dyrektora szkoły przejęła pani Kazimiera Jelińska i była nim do 1997 roku.  Dzieci uczących  się w gębickiej szkole było ok. 160.

Od 1 stycznia 1996 roku dla ośmioklasowej Szkoły Podstawowej w Gębicach organem prowadzącym została Gmina Czarnków.

W 1997 roku dyrektorem szkoły został pan Sławomir Żarczyński, który pełnił  funkcję dwa lata.

 

 


 

 

Zespół Szkół w Gębicach

W roku 1999 Rada Gminy Czarnków powołała Zespół Szkół  w Gębicach w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Funkcję dyrektora powierzono panu Robertowi Fryska. Po upływie kolejnych trzech lat nastąpiła reorganizacja zespołu na dwie odrębne szkoły. Od 01 września 2002 roku dyrektorem szkoły podstawowej została pani Małgorzata Rakowicz, a gimnazjum pan Jacek Klimaszewski.

Poza tym dnia 01 września 1999 roku klasy I-III szkoły podstawowej zostały przeniesione do budynku Szkoły Specjalnej w Gębicach przy ulicy Polnej 1.

W budynku przy ulicy Szkolnej 2 pozostały klasy IV, V, VI szkoły podstawowej oraz  klasy gimnazjalne, w tym  klasa integracyjna.

W roku szkolnym 2000/2001 kolejne klasy szkoły podstawowej zostały przeniesione do budynku przy ul. Polnej 1.

Przy ulicy Szkolnej 2 pozostali już tylko gimnazjaliści.

Funkcję dyrektora szkoły podstawowej klas I-III w latach 2008-2013 pełniła pani Lucyna Kujat. Natomiast uczniowie klas IV-VI decyzją Rady Gminy obowiązek szkolny rozpoczęły realizować z dniem 01 września 2008 roku w Szkole Podstawowej w Hucie.

Następna reorganizacja szkoły nastąpiła z dniem 01 września 2013 r. Z klas I-III szkoły podstawowej i gimnazjum  utworzono ponownie Zespół Szkół w Gębicach., a funkcję dyrektora zespołu powierzono  pani Beacie Maszewskiej.

 


Kierownictwo szkoły

 w latach   1913-2015

 


  Szkoła Podstawowa                    

1911-1927  p. Fisher

1927-1931 p. Henryk  Ziółkowski

1931-1939 p. Władysław Pituła

1939-1945   -    czas okupacji

1945-1968 p. Władysław Pituła

1968-1975 p. Adma Jeliński

1975-1997 p. Kazimiera Jelińska

1997-1999 p. Sławomir Żarczyński

1999-2002  p. Robert Fryska

2002-2008  p. Małgorzata Rakowicz

2008-2013  p. Lucyna Kujat

od 2013       p. Beata Maszewska

  

 

 

     Gimnazjum

1999-2002  p. Robert Fryska

2002-2013  p. Jacek Klimaszewski

od 2013       p. Beata Maszewska

 

 

        

 

                                                     Obecne Grono Pedagogiczne

Zespołu Szkół w Gębicach   

Szkoły Podstawowej,  Publicznego Gimnazjum

im. Leśników Polskich

Beata Maszewska  -  dyrektor szkoły

Monika Pertek-Koprowska  - wicedyrektor szkoły

 ks. Sławomir Wasiela                                    

Lidia  Albin                                                    

Magdalena Dudra 

Robert Fryska                                                                  

Aleksandra Gibas                                                                        

Katarzyna Grott

Jolanta Jur

Agata Jurga

Maria Just

Iwona Kalinowska

Lucyna Kujat

Jarosław Mituta 

Arleta Mądrowska

Małgorzata  Rakowicz

Izabela Rybarczyk

Dorota Sarapuk                                 

Ewelina  Wesołowska

Joanna Siwek                                     

Magdalena Wylegała

Małgorzata Skibicka                         

Dorota Zawadzka                                                                                                                                                                                                                         Marek Marek Tykfer                                         

Hanna  Zawadzka

                       

 

 

 

                   PRACOWNICY  ADMINISTRACJI  I OBSŁUGI

 

Bernadeta Chojnacka

Monika Jaśkiewicz

Alina Lewandowska

Agnieszka Milewska

Stanisław  Nowak

Bogumiła Spicker

Barbara Szczerba

Ewa Wachowicz

 

 

 

ADRES SZKOŁY

 

Zespół Szkół w Gębicach

ul. Szkolna 2

64-700 Czarnków

www. zsgebice.pl

e-mail :zsgebice.pl

telefon : 672551421

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony