,,BO UŚMIECH DZIECKA JEST   NAJWAŻNIEJSZY"

             ROK SZKOLNY 2016/2017                                         

                                                                                  

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działa w szkole od wielu lat. Głównym celem naszej działalności jest pomoc najbardziej potrzebującym uczniom. Fundusze pozyskiwane przez Koło przeznaczane są między innymi na dofinansowanie wycieczek, wyjazdów szkolnych. Co roku dzieci otrzymują smakołyki z okazji ,,Mikołaja” oraz zbieramy fundusze na prezenty gwiazdkowe. Opiekun Koła TPD na bieżąco współpracuje z wychowawcami oraz z pedagogiem szkolnym.

Iwona Kalinowska - opiekun szkolnego Koła TPD

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA TPD PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GĘBICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

1. CEL OGÓLNY:

-  POMOC DLA UCZNIÓW

2. CEL SZCZEGÓŁOWY

- POMOC MATERIALNA POTRZEBUJĄCYM DZIECIOM

– KORZYSTANIE Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ DOFINANSOWANIA

- DOFINANSOWANIE DO WYCIECZEK I IMPREZ SZKOLNYCH

 

ZREALIZOWANE ZADANIA W I PÓŁROCZU

- ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA DZIECI NA ŚWIĘTA BOŻONARODZENIOWE

- ZAKUP SŁODYCZY I OWOCÓW Z OKAZJI MIKOŁAJEK

- DOFINANSOWANIE DO WYCIECZKI DO CZARNKOWA NA FILM PT. ,,BALLERINA”

 


                                     1 % DLA GĘBICKICH DZIECI!

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GĘBICACH 


Dla PIT – 37 (PIT-36) prosimy wypełnić rubryki:

124. (PIT-36: poz. 305) Nazwa OPP: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI 
125. (PIT-36: poz. 306) Numer KRS: 0000322302
126. (PIT-36: poz. 307) Wnioskowana kwota: kwota przekazywana
128. (PIT-36: poz. 309) Cel szczegółowy: TPD KOŁO przy Zespole Szkół w Gębicach
129. (PIT-36: poz. 310) Wyrażenie zgody „krzyżykiem” na przekazanie swoich danych organizacji

 

Za każdą okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!


 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1919 roku i prowadzącą działalność opiekuńczą, wychowawczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną. Towarzystwo jest rzecznikiem dziecka, chroni i promuje jego prawa z poszanowaniem praw i obowiązków jego rodziców oraz prawnych opiekunów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Gębicach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony