Promocja zdrowia

 „Szlachetne zdrowie,

 Nikt się nie dowie,

 Jako smakujesz, aż się zepsujesz.”

                             (Jan Kochanowski)NASZA SZKOŁA NALEŻY DO
WOJEWÓDZKIEJ SIECI SZKÓL PROMUJĄCYCH ZDROWIE

13 GRUDNIA 2016 R. OTRZYMALIŚMY
CERTYFIKAT SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

 

 

             

     

 

STANDARDY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

 

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

 

2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

 

3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program wychowawczo - profilaktyczny dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

 

4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

5.Autoewaluacja zostanie przeprowadzona według metod, technik i narzędzi badawczych obowiązujących w SzPZ.

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy szereg przedsięwzięć propagujących zdrowy styl życia oraz podnoszących wiedzę i świadomość uczniów w .tym zakresie. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia

W roku szkolnym 2017/ 2018 realizujemy szereg programów prozdrowotnych:

- Nie pal przy mnie proszę;

- Znajdź właściwe rozwiązanie;

- Zdrowo jem, więcej wiem;

- Śniadanie daje moc;

- Żyj smacznie i zdrowo;

- Szkoła Przyjazna Rodzinie;

- "Hej słyszysz ???"

- Program profilaktyki próchnicy zębów;

- Mleko w szkole;

- Owoce w szkole;

- Pierwsza pomoc przedmedyczna;

- Program o zasadach zdrowego odżywiania.

- Bezpiecznie to wiedzieć i znać.


 

 

  1. SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA

- KOORDYNATOR DO SPRAW PROMOCJI ZDROWIA:  mgr Jolanta Jur;

- ZESPÓŁ WSPIERAJĄCY:

nauczyciele:

mgr Magdalena Dudra,

mgr Iwona Kalinowska,

mgr Lucyna Kujat,

mgr Dorota Zawadzka,

mgr Marek Tykfer;

mgr Agnieszka Kuchta

higienistka szkolna:

Pani Hanna Budek;

pracownicy obsługi i administracji:

Pani Alina Lewandowska,

Pan Stanisław Nowak,

Pani Bernadeta Chojnacka;

rodzice: Pani  Marta Wróbel, Pani Marika Dunal, ,

uczniowie:

Agnieszka Zawadzka, Martyna Majewska, Julia Wielgosz


We wrześniu 2017r. rozpoczeliśmy przygotowania do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promujacej Zdrowie. 11 września 2017r. Uchwałą Rady Pedagogicznej został przyjęty Program Działań Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2017/2020.

Program Działań Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2017/2020.

plan_dzialania_szkola_promujaca_zdrowie_2017_2020.docx


Raport z działań Szkoły Promującej zdrowie  w roku szkolnym 2016/2017

raport_gebice_20162017.docx

 

 

 

Wyszukiwarka

Nasza szkoła

Plany lekcji

Szkoła Podstawowa


I | III | IV | V | VI | VII a | VII b


Publiczne Gimnazjum


Klasa II a | Klasa II b | Klasa III a | Klasa III b


Dziennik elektroniczny
logo
zdrowie
Rada Rodziców
Opinia
Porcja pozytywnej energii
Żyj smacznie i zdrowo
Bezpiecznie to wiedzieć i znać

Imieniny:
Filipa i Kordulii

Trzymaj formę
Owoce i mleko w szkole
Góra grosza

Dzwonki

08 25-09 10

09 15-10 00

10 05-10 50

11 05-11 50

12 05-12 50

13 05-13 50

13 55-14 40

Odpakowani